Tutkimusuutiset - Tampereen teknillinen yliopisto

Kaksi uutta akatemiatutkijaa ja viisi tutkijatohtoria TTY:lle

Suomen akatemia on myöntänyt rahoituksen TTY:lle viidelle uudelle tutkijatohtorille ja kahdelle uudelle akatemiantutkijalle kolmivuotiselle kaudelle.

TkT Xiaoxue Zhang sai tutkijatohtorin rahoituksen kaudelle 1.9.2014 - 31.8.2017. Zhang tutkii menetelmiä kestävien vettä hylkivien pintojen valmistukseen. Tällaisille materiaaleille on lukuisia käyttökohteita. Ilmiön soveltamista kuitenkin rajoittavat pinnan muotojen ja pinnan kemiallisen muokkauksen vaatimaton kestävyys. Zhangin tutkimuksessa pintojen käyttökelpoisuutta parannetaan mekaanisesti ja kemiallisesti kestävien komposiittien, kuten grafeeni-, hiilinanoputki- , polymeeri- tai keraamikomposiittien avulla. Tutkimus tehdään kansainvälisessä yhteistyössä englantilaisten ja kiinalaisten kumppanien kanssa.

Muut uudet tutkijatohtorit 2014 - 2017

Sergey Andreev: Suorituskyvyn raja-arvojen tutkiminen verkkoavusteisessa laitteidenvälisessä (Device-to-Device, D2D) tietoliikenteessä

Abdallah Slablab: Ions-shaped Nanomaterials for Nonlinear Optics

Outi Kristiina Sievi-Korte: Globaalien ohjelmistokehitysprojektien optimointi sumeilla meta-heuristisilla menetelmillä

Ville Antero Syrjälä: Kaksisuuntainen kognitiivinen radio: RF epäideaalisuuksien analysointi ja poistaminen, sekä käytännön toteutus

Uudet akatemiantohtorit

Akatemian tutkijan rahoituksen kaudelle 2014-2017 saivat Sasitharan Balasubramaniam aiheenaan molekyylikommunikaatioverkkojen protokollien teoreettinen ja kokeellinen kehittäminen sekä Tomi Roinila aiheenaan verkkoyhdistettyjen tehoelektroniikkajärjestelmien impedanssimittaus ja analyysi.


Suomen Akatemia myönsi yhteensä 18 miljoonaa euroa tutkijantehtäviin luonnontieteiden ja tekniikan aloilla. Nyt rahoitetaan 35 kolmevuotista tutkijatohtorin tehtävää ja 20 viisivuotista akatemiatutkijan tehtävää. Akatemiatutkijan paikkaa haki ennätysmäärä. Nousua hakijamäärissä viime vuoteen oli 25 prosenttia.

Uutisen jättäjä: Merja Jaaksi
Asiasanat: tiede ja tutkimus