Uutiset ja tapahtumat - Tampereen teknillinen yliopisto

Tutkimushakkeet menestyivät rahoitushaussa

Yhteensä 16 TTY:n tutkimushanketta sai rahoituksen Suomen Akatemian luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunnalta. Aiheet vaihtelevat tietokonenäöstä supramolekulaariseen elektroniikkaan ja äänellä ohjattaviin pisaroihin.

Suomen Akatemian luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta on myöntänyt noin 48 miljoonaa euroa toimialansa akatemiahankkeisiin. Toimikunnan päätöksellä rahoitetaan 110 pääasiassa nelivuotista tutkimushanketta. Näistä 16 on Tampereen teknillisen yliopiston tutkijoiden hankkeita.

Valtion talousarviossa Suomen Akatemialle tälle vuodelle myönnetty kertaluonteinen lisärahoitus mahdollisti aikaisempia vuosia korkeamman myöntöprosentin. Toimikunta käsitteli yhteensä 614 hankehakemusta ja rahoitusta sai 18 prosenttia hakijoista. Tärkeimmät kriteerit rahoitettavia hankkeita valittaessa olivat tutkimuksen laatu, vaikuttavuus ja uutuusarvo sekä tutkijan ja tutkimusryhmän pätevyys. Myös tutkimuksen taloudellista ja muuta yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä hakemuksessa esitettyä tutkimusyhteistyötä ja liikkuvuutta.

Rahoitusta saaneet TTY:n hankkeet

Jani Boutellier: Kompaktit ja tehokkaat syvät neuroverkot laajasti läsnäolevaan tietokonenäköön / Konsortio: CoEfNet

Miikka Dal Maso: Ilmakehän klusterimuodostuksen suora havainnointi vaihtelevissa ymäristöissä konsistentilla ja liikkuvalla laitteistolla. / Konsortio: CONDENZ

Alessandro Foi: Laskennallisia malleja ja menetelmiä äärimmäisen matalaenergiseen ja vähäfotoniseen kuvantamiseen

Mircea Guina: Valon valjastaminen nanomittakaavassa: Uudentyyppiset epäklassisen valon lähteet ja nanolaserit

Pasi Kallio: Modulaarinen solukasvatusjärjestelmä epilepsiamallinnukseen / Konsortio: MEMO

Jukka Lekkala: Modulaarinen solukasvatusjärjestelmä epilepsiamallinnukseen / Konsortio: MEMO

Donald Lupo: Nopeat taipuisat elektroniikkapiirit langattomaan tiedonsiirtoon

Matti Mäntysalo: Verisuonten biomekaniikan määritys painettavan elektroniikan ja kehittyneiden signaalinkäsittelymenetelmien avulla (VBA) / Konsortio: VBA

Lassi Paunonen: Jakautuneiden järjestelmien robusti säätö

Laeticia Petit: Pitkälle kehitetyt aktiiviset lasikeraamit optisiin kuituihin

Arri Priimägi: Supramolekulaarinen elektroniikka

Arto Saari: Optimaallinen ratkaisumalli kohti vuoden 2050 vähähiilistä tavoitetta: rakennusten, verkkojen ja kansallisten energiatuotannon kokonaistarkastelu Suomessa / Konsortio: RenewFIN

Veikko Sariola: Äänellä ohjattavat pisarat mikrofluidistiikassa

Juha Toivonen: Ultraphotostable fluorescent metal nanoclusters / Konsortio: ULTRAPHOTOSTABLE

Sampo Tuukkanen: Toiminnallinen ihmisolupohjainen sydänmalli biolääketieteelliseen tutkimukseen ja testaukseen / Konsortio: InVitroCardioModel

Elina Vuorimaa-Laukkanen: Fysikaaliseen kemiaan ja spektroskopiaan perustuvat menetelmät nanopartikkelien ja elävien solujen välisten vuorovaikutusten ajantasaiseen tutkimiseen

 

Kaikki rahoitusta saaneet hankkeet Suomen Akatemian sivuilla >>

Uutisen jättäjä: Sanna Kähkönen
Asiasanat: tiede ja tutkimus, työssä tty:llä