Uutiset ja tapahtumat - Tampereen teknillinen yliopisto

Tutkimuksen kansainvälinen arviointi tunnistaa huiput ja tulevaisuuden lupaukset

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) sai erinomaiset tulokset biologisen tiedon analyysin sekä fotoniikan alueilla, kun yliopiston tutkimustoiminta arvioitiin toisen kerran kesäkuussa 2017. Kehitettävää löytyi muun muassa kansainvälisten kumppanuuksien rakentamisesta.

TTY:n ensimmäinen tutkimuksen kansainvälinen arviointi (Research Assessment Exercise, RAE) toteutettiin vuonna 2011. Tuolloin arvioinnin kohteena oli koko yliopiston tutkimustoiminta laitoksittain. Vuoden 2017 arviointiin osallistui valikoituja ja vapaaehtoisia tutkimusyhteisöjä yksikkörajoista riippumatta. Mukaan valittiin 20 yhteisöä, joiden koko vaihteli kymmenestä sataan tutkijaan. Joihinkin niistä kuului myös TTY:n ulkopuolisia tieteentekijöitä.

– Uuteen lähestymistapaan päädyttiin, koska yliopiston rakenteellisten muutosten vuoksi tulosten vertailu olisi ollut mahdotonta. TTY:n tutkimuksen tasosta on myös jo olemassa runsaasti tietoa muun muassa Suomen Akatemian ja Nordforskin suorittamien arviointien ja kansainvälisten ranking-listojen ansiosta. Tiedämme siis mihin sijoitumme tutkimuksen kansallisilla ja kansainvälisillä kentillä, kertoo asiantuntija Laura Himanen TTY:n tutkimuksen kehittämispalveluista.

– Arviointipaneelin jäsenet olivat yleisesti ottaen erittäin vaikuttuneita TTY:n tutkimuksesta, tutkijoista ja etenkin tutkimusinfrastruktuurista. Alhaalta-ylös-lähestymistapaa pidettiin ihanteellisena tapana arvioida yliopiston tutkimustoimintaa, vaikka keskenään hyvin erilaisten tutkimusyhteisöjen arviointi olikin haastavaa. Paneeli onnistui myös tunnistamaan TTY:n huippututkimusyhteisöt.

Uusien avauksien kategoriassa parhaat tulokset sai professori Andre S. Ribeiron johtama Multi-scaled biodata analysis and modelling (MultiBAM) -ryhmä, joka analysoi ja mallintaa biologista tietoa. Olemassa olevien tutkimusyhteisöjen kategoriassa parhaaksi valikoitui professori Mircea Guinan vetämä fotoniikan alan Frontier Photonics -ryhmä.

Myös viisi muuta olemassa olevaa tutkimusyhteisöä saivat erinomaiset tulokset: Prostate Cancer Research Center (PCRC) (vetäjä professori Olli Yli-Harja), Integrated Technologies for Tissue Engineering (ITTE) (vetäjä professori Minna Kellomäki), Wireless Communications and Positioning (WICO) (vetäjä professori Mikko Valkama), Signal Processing Research Community (SPRC) (vetäjä professori Karen Eguiazarian) ja Computational Science X (CompX) (vetäjä professori Esa Räsänen).

TUT RAE 2017 -arviointipaneeli

Puheenjohtaja
Professori Ulrike Beisiegel, Georg-August-Universität Göttingenin rehtori, Saksa

Paneelin jäsenet
Professori Erik Aurell, KTH Royal Institute of Technology, Ruotsi
Professori Thomas Baer, Stanfordin yliopisto, USA
Professori Ibrahim Dincer, University of Ontario Institute of Technology, Kanada
Professori Tore Haugen, NTNU, Norja
Professori Jos van Hillegersberg, Twenten yliopisto, Hollanti
Dr Benny Lo, Imperial College London, Iso-Britannia
Professori Matteo Santin, Brightonin yliopisto, Iso-Britannia
Professori Julia Stegemann, University College London, Iso-Britannia
Professori Sergios Theodoridis, Ateenan yliopisto, Kreikka

Paneeli antoi myös arvokasta palautetta siitä, miten TTY:n nykyisiä vahvuuksia voitaisiin hyödyntää tehokkaammin koko yliopiston tutkimustoiminnan kehittämiseksi.

– Vuoden 2011 arvioinnissa tunnistetuista haasteista kansainvälisyys vaatii edelleen vahvistamista. Edellisessä arvioinnissa paneeli suositteli yliopistoa kasvattamaan kansainvälisten tutkijoiden määrää. Tällä kertaa paneeli kehotti tutkimusyhteisöjämme rakentamaan uusia kansainvälisiä kumppanuuksia. Toinen toistuva teema oli naisten osuus tutkimushenkilökunnasta. Siinä on vielä kirittävää, sanoo vararehtori Jarmo Takala.

Muut edellisessä arvioinnissa tunnistetut haasteet – julkaisutoiminta ja TTY:ltä valmistuneiden suuri osuus tutkimushenkilökunnasta – eivät noussut esiin tämän vuoden tuloksissa.

Vararehtori Jarmo Takalan mukaan arvioinnissa tunnistetut huippuyksiköt tulevat saamaan merkittävää pitkäaikaista tukea. Takala käy tuloksia tarkemmin läpi kunkin arviointiin osallistuneen tutkimusyhteisön vetäjän kanssa syyskuun aikana.

Arviointiraportti on luettavissa kokonaisuudessaan: http://www.tut.fi/fi/tutkimus/tutkimuksen-painopisteet/tutkimuksen-arviointi/index.htm

Lisätietoja: Vararehtori Jarmo Takala puh. 040 541 6897, jarmo.takala@tut.fi, asiantuntija Laura Himanen puh. 040 198 1834, laura.himanen@tut.fi

Uutisen jättäjä: Sanna Kähkönen
Asiasanat: tiede ja tutkimus, tietoa tty:stä, rae