Uutiset ja tapahtumat - Tampereen teknillinen yliopisto

TTY:n rakenne uudistuu vuoden 2017 alusta

Tampereen teknillisen yliopiston rakenne uudistuu. Vuoden 2017 alusta TTY:llä ei enää ole laitoksia vaan tutkimus ja opetus organisoidaan tiedekuntiin.

Tampereen teknillisessä yliopistossa vuoden 2017 alusta voimaan tulevassa rakenneuudistuksessa opetus ja tutkimus organisoidaan tiedekuntatasolle ja laitokset poistuvat. Laitokset korvautuvat uudistuksessa laboratorioilla. Porin laitos ei uudessa rakenteessa ole oma laboratorionsa, vaan henkilökunta sijoittuu muihin laboratorioihin.

Kolme tiedekuntaa pysyy samannimisinä eli ovat jatkossakin teknisten tieteiden tiedekunta, tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta sekä talouden ja rakentamisen tiedekunta. Luonnontieteellisen tiedekunnan nimi muuttuu teknis-luonnontieteelliseksi tiedekunnaksi. Niiden lisäksi TTY:hyn on perustettu biolääketieteen tekniikan tiedekunta, joka kuuluu Tampereen yliopiston kanssa yhteiseen BioMediTech-instituuttiin.

Vuoden alusta TTY:n tiedekuntien toimintaa ja taloutta johtavat päätoimiset dekaanit. Rakenneuudistuksen tavoitteena on johtamisjärjestelmän uudistaminen niin, että valta, vastuu ja resurssit kohtaavat nykyistä paremmin. Täysipäiväisinä dekaaneina aloittavat vuoden alusta Heli Harrikari talouden ja rakentamisen tiedekunnassa, Jyrki Vuorinen teknis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa, Pauli Kuosmanen teknisten tieteiden tiedekunnassa. Mika Grundström tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnassa sekä Minna Kellomäki biolääketieteen tekniikan tiedekunnassa.

Uutisen jättäjä: Sanna Kähkönen
Asiasanat: tietoa tty:stä, rakenneuudistus