Uutiset ja tapahtumat - Tampereen teknillinen yliopisto

TTY ja Wärtsilä yhteistyöhön ainutlaatuisessa moottoritutkimushankkeessa

Teknologiakonserni Wärtsilä ja neljä johtavaa suomalaista yliopistoa ovat allekirjoittaneet yhteisymmärryspöytäkirjan maailmanluokan tutkimuksen kehittämisestä kestävien tulevaisuuden polttomoottoriratkaisujen löytämiseksi.
Allekirjoitustilaisuudessa Mikko Hupa (Åbo Akademi), Tuija Pulkkinen (Aalto-yliopisto), Kari Hietanen (Wärtsilä), Jari Kuusisto (Vaasan yliopisto) ja Pauli Kuosmanen (TTY). Kuva: Wärtsilä
Allekirjoitustilaisuudessa Mikko Hupa (Åbo Akademi), Tuija Pulkkinen (Aalto-yliopisto), Kari Hietanen (Wärtsilä), Jari Kuusisto (Vaasan yliopisto) ja Pauli Kuosmanen (TTY). Kuva: Wärtsilä

Engine Research Initiative (ERI) ‑tutkimusohjelmassa ovat mukana Aalto-yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Åbo Akademi ja Vaasan yliopisto. ERI:n tavoitteena on luoda avoin tutkimusekosysteemi, jossa yhdessä muiden partnereiden kanssa kehitetään huipputason polttomoottoriteknologiaa merenkulku- ja energiantuotantosektorien tulevaisuuden tarpeisiin.

- Tällainen ekosysteemimalli on ainutlaatuinen teollisuuden ja yliopistomaailman yhteistyömuoto, jollaista ei ole koskaan aiemmin nähty Suomessa. Pyrkimyksenä on hyödyntää kaikkien osallistujien asiantuntemusta ja osaamisalueita ja kehittää yhteistyössä polttomoottorien käyttöön perustuvia kestäviä energiaratkaisuja, jotka hyödyttävät kaikkia osapuolia, totesi Wärtsilän yhteiskuntasuhteiden ja lakiasioiden johtaja Kari Hietanen Helsingissä 7. marraskuuta pidetyssä pöytäkirjan allekirjoittamistilaisuudessa.

- Tutkimusohjelma on merkittävä jatko TTY:n ja Wärtsilän yhteistyössä ja mahdollistaa laajan yhteistyön hankkeissa, joiden tavoitteena on datan hyödyntäminen ja moottorin päästöjen vähentäminen, sanoo automatiikan ja hydrauliikan professori Kalevi Huhtala Tampereen teknillisestä yliopistosta.

Sekä merenkulku- että energiasektorilla on parhaillaan menossa nopeiden muutosten ja innovaatioiden kausi. Energia-alalla perinteiset voimalat eivät kykene vastaamaan uusiutuvien energianlähteiden, kuten tuuli- ja aurinkovoiman, tuotannon nopeaan muuttumiseen. Wärtsilän älykäs voimalaitosratkaisu vastaa tehokkaasti tähän tarpeeseen, mutta kehitteillä olevalla teknologialla voidaan saavuttaa vielä parempia tuloksia.

Meriteollisuudessa puolestaan laajennettuun akkukapasiteettiin ja digitalisointiin perustuva energian varastointi näyttelee varmasti tärkeää osaa tulevaisuuden käyttöjärjestelmissä. Tietoliikennevalmiuksien ja laskentatehon parantuminen muuttaa merkittävästi tavaroiden merikuljetuksia, ja muutoksia tapahtuu sekä laitteissa että toimintatavoissa.

ERI-ohjelmalla edistetään tutkimuskulttuuria, jonka tavoitteena on luoda polttomoottoreita hyödyntäviä ja tulevat toimintatarpeet täyttäviä koekappaleita siten, että ekologinen kestävyys on keskeinen tekijä kaikissa kehitettävissä ympäristöissä. Lisäksi yhteistyöhankkeessa pyritään optimoimaan tutkimusrahoituksen käyttö sekä synnyttämään keskustelua osaamis- ja koulutustarpeista.

ERI-ohjelmassa on jo suunnitteilla kaksi projektia. Ensimmäisessä pyritään varmistamaan moottoreiden käytettävyys autonomisissa aluksissa massadatan, reuna-analytiikan ja pilven kautta tapahtuvan optimaalisen dataliikenteen avulla. Toinen projekti koskee hybridijärjestelmiä ja akkujen integrointia sekä uusia polttotapoja, joilla yritetään pudottaa moottoreiden päästöt lähelle nollaa kaikissa käyttötiloissa.

Lisätietoja:

Wärtsilä Marine Solutions
Christer Wik, Laboratory Manager, Technology, p. +358 40 0974846, christer.wik@wartsila.com

Tampereen teknillinen yliopisto
professori Seppo Tikkanen, p. 050 300 2173, seppo.tikkanen@tut.fi

Uutisen jättäjä: Tuuli Laukkanen
Asiasanat: tiede ja tutkimus, palvelut ja yhteistyö, automaatio ja hydrauliikka, meriteollisuus, polttomoottori, energia