Uutiset ja tapahtumat - Tampereen teknillinen yliopisto

Tekniikan edistämissäätiö lahjoittaa TTY:lle 210 000 euroa

Lahjoituksellaan Tekniikan edistämissäätiö haluaa tukea Suomen kehitystä alan edelläkävijäksi.

Tekniikan tutkimuksella on tärkeä rooli suomalaisessa yhteiskunnassa, ja teknologiateollisuuden yritykset kattavat puolet maamme viennistä.

─ Säätiö haluaa lahjoituksilla antaa tekniikan alalle oman panoksensa, sanoo Tekniikan edistämissäätiön hallituksen puheenjohtaja Marjo Miettinen.

Säätiö lahjoittaa Tampereen teknilliselle yliopistolle 210 000 euroa.

─ Olemme erittäin iloisia saamastamme lahjoituksesta. Varat lisätään TTY:n säätiöpääomaan, jonka tuotoilla tuetaan merkittävästi TTY:n ja jatkossa uuden tamperelaisen yliopiston toiminnan kehittämistä. Näin varmistamme, että sen tutkimus ja koulutus palvelevat elinkeinoelämää ja koko yhteiskuntaa parhaalla mahdollisella tavalla, sanoo TTY:n rehtori Mika Hannula.

Yhteensä Tekniikan edistämissäätiö lahjoittaa miljoona euroa viidelle suomalaiselle teknilliselle yliopistolle. Lahjoituksesta 480 000 euroa annetaan Aalto-yliopistolle, 210 000 euroa Tampereen teknilliselle yliopistolle, 160 000 euroa Oulun yliopistolle, 80 000 euroa Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle ja 70 000 euroa Åbo Akademille.

Säätiöillä on tärkeä rooli uusien avausten tukijoina

Marjo Miettinen kannustaa yliopistoja ja säätiöitä miettimään yhdessä, miten rahoitus saadaan poikimaan mahdollisimman paljon yhteistä hyvää.

─ Rahoituksen pitkäjänteisyys ja tavoitteellisuus tukee tutkimuksen vaikuttavuutta. Jotta pitkäkestoinen ja yhteiskunnallista muutosta tukeva tutkimus voidaan turvata, yliopistojen ja säätiöiden on yhdessä etsittävä uusia muotoja tutkimuksen rahoittamiseksi. Säätiöillä on oma roolinsa uusien avausten tukijoina ja yhteiskunnan herättelijöinä, ei vain yliopistojen rahoittajina. Monipuolinen yhteistyö on siis ehdottoman tärkeää, Miettinen toteaa.

Tekniikkaa ihmisen ja ympäristön hyväksi

TTY:n meneillään oleva, järjestyksessään toinen varainkeruukampanja on tuottanut tähän mennessä noin 5,5 miljoonan euron lahjoitukset. Varainkeruuta tukee opetus- ja kulttuuriministeriö, joka myöntää korkeintaan kolminkertaisen vastinrahan yliopiston keräämää yksityistä pääomaa vastaan.

www.tut.fi/lahjoita

Lisätietoja:

Rehtori Mika Hannula, puh. 0400 331838, mika.hannula@tut.fi

Uutisen jättäjä: Tuuli Laukkanen
Asiasanat: tiede ja tutkimus, palvelut ja yhteistyö, varainkeruu, lahjoitus, tekniikan edistämissäätiö