Uutiset ja tapahtumat - Tampereen teknillinen yliopisto

Tampereen teknillinen yliopisto perustaa uuden kiertotalouden opintokokonaisuuden

Poikkitieteellisen kokonaisuuden opintoja voi suorittaa jo vuoden 2018 aikana. Hanketta on rahoittanut Sitra 100 000 eurolla.
Kiertotalouden opetusta TTY:ssä kehittävät muun muassa Pirjo Kuula (oikealla alhaalla), Juha Nykänen, Marika Kokko, Valtteri Ranta, Minna Lanz, Leena Aarikka-Stenroos ja Matti Pentti.
Kiertotalouden opetusta TTY:ssä kehittävät muun muassa Pirjo Kuula (oikealla alhaalla), Juha Nykänen, Marika Kokko, Valtteri Ranta, Minna Lanz, Leena Aarikka-Stenroos ja Matti Pentti.

Kiertotalouteen siirtyminen vaatii Suomessa uudenlaista osaamista. Tästä syystä Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) käynnistää opintokokonaisuuden, jonka tavoitteena on kouluttaa uusia kiertotalouden asiantuntijoita.

Poikkitieteellisissä opinnoissa yhdistyvät tekniikan ja liiketoiminnan näkökulmat. Opintokokonaisuutta valmistelee yhteistyössä peräti viisi TTY:n laboratoriota: kemia ja biotekniikka, tuotantotalous ja tietojohtaminen, kone- ja tuotantotekniikka, materiaalioppi sekä rakennustekniikka. Tekniikan alojen laaja kirjo tekee kokonaisuudesta poikkeuksellisen monialaisen.

Valmisteilla oleva kiertotalouden opintokokonaisuus alkaa vuonna 2018, ja se soveltuu esimerkiksi teknisten, humanististen tai kaupallisten alojen opiskelijoille.

- Kursseilla opetetaan muun muassa, miten erilaisten teknologioiden avulla voidaan edistää kestävää luonnonvarojen, kuten ravinteiden, materiaalien ja veden käyttöä, kertoo assistant professor (tenure track) Marika Kokko kemian ja biotekniikan laboratoriosta.

Lisäksi opetetaan, miten uusien kiertotaloutta tukevien teknologioiden, tuotteiden tai palveluiden taloudellista kannattavuutta voidaan edistää.

Osaan kursseista ei ole erillisiä esitietovaatimuksia. Tarvittaessa opiskelijoille tarjotaan tukimateriaalia verkossa.

Maailmanlaajuinen haaste

Kiertotalouden edistäminen on maailmanlaajuinen haaste. Siksi opetuksessa hyödynnetään kansainvälisiä asiantuntijoita ja lähes kaikkien kurssien opetuskieli on englanti. Tavoitteena on opettaa alan oikea terminologia heti ensimmäisistä kursseista lähtien.

- Kansainvälisyyden lisäksi tärkeitä periaatteita ovat yhteistyö yhteiskunnan ja liike-elämän kanssa sekä monipuoliset, joustavat ja vuorovaikutteiset opetusmenetelmät, kertoo kokonaisuuden koordinoinnista vastaava associate professor (tenure track) Leena Aarikka-Stenroos tuotantotalouden ja tietojohtamisen laboratoriosta. 

Opintokokonaisuuden kurssit ovat ajan hermolla: esimerkiksi uusiomaarakentamisen kurssi on juuri palkittu  GeoTeko-palkinnolla edelläkävijämäisestä toiminnasta.

- Kiertotalouden opetuksen kehittäminen on erinomainen esimerkki TTY:n koulutuksen ja tutkimuksen profiilin kytkennöistä. Ajantasainen tutkimus mahdollistaa myös ajan hermolla olevan opetuksen, sanoo koulutuksen vararehtori Petri Suomala.   

Energia- ja ekotehokkuus on myös yksi Tampereen teknillisen yliopiston strategisista profiilialoista.

Sitra rahoittaa hanketta 100 000 eurolla

Rahoituksen kiertotalouden opetuksen ja opintokokonaisuuden kehittämiseen TTY:lle on myöntänyt Sitra, joka tukee hanketta 100 000 eurolla. Ohjausryhmässä on Sitran lisäksi mukana alueellisena kiertotalouden kehittäjänä Pirkanmaan liitto. Yritysten näkökulmaa tuovat Verte, Sweco, Ramboll ja BMH.

Opetussuunnitelma lukuvuodelle 2018-2019 valmistuu keväällä 2018. Opetusta kuitenkin pilotoidaan jo kevään 2018 aikana.

Lisätiedot:

Associate professor (tenure track) Leena Aarikka-Stenroos, p. 050 301 5476, leena.aarikka-stenroos@tut.fi

Lue myös: Tekniikan tuntemusta ja liiketalouden osaamista kiertotalouteen (Rajapinta 4/2017)

 

Uutisen jättäjä: Tuuli Laukkanen
Asiasanat: opiskelu ja opetus, kiertotalous, sitra, rahoitus, energia, rakennustekniikka