Uutiset ja tapahtumat - Tampereen teknillinen yliopisto

Tampere3-valmistelu jatkuu - suunnitelmat tulevaisuudesta epäselvät

TTY on tiedottanut tänään Tampere3-prosessin jatkumisesta ja ylioppilaskunta on kommentoinut asiaa.

TTY:n tiedotteen mukaan TTY-säätiön hallitus ilmaisee tahtonaan, että Tampere3-valmistelua jatketaan. TTY-säätiön näkökulmasta korostuvat strateginen johtamisjärjestelmä ja vahva talous.

TTY-säätiön hallitus on tänään kokouksessaan päättänyt edetä uuden yliopistosäätiön perustamisen valmistelussa. Säätiön perustamiskirjaan on tehtävä muutoksia, jotka käydään läpi osapuolten kanssa.

Rehtori Mika Hannulan mukaan hankeorganisaation toiminta pysyy toistaiseksi keskeytettynä. Hankkeen organisointi mietitään uudelleen.

- Nyt jäädään Tampere3:n osalta joulutauolle, työ jatkuu tammikuun puolella, Hannula sanoo.

Ylioppilaskunnassa uutiset Tampere3:n jatkumisesta otettiin vastaan ristiriitaisissa tunnelmissa. Aiemmassa hallituksen kokouksen päätöksessä edellytettiin siirtymävaiheen kustannuksiin vaadittua 50 miljoonan euron lisärahoitusta, yliopiston pääomittamista 200 miljoonalla eurolla, realistista aikataulua sekä hankeorganisaation uudistamista. Nyt annetussa tiedotteessa selkeät luvut ovat vaihtuneet epämääräisempään ilmaukseen vahvasta taloudesta.

- Päätös on signaali siitä, että hallitus on kokenut reunaehtojensa toteutuneen riittävästi, jotta hankkeen valmistelua on voitu jatkaa. Tiedotteessa ei kuitenkaan mainita enää selkeitä linjoja hankkeen rahoitukselle tai aikataulutukselle.  On kohtuutonta jättää yliopistoyhteisö taas kerran epäselvän tiedon varaan ilman tietoa oman työ- tai opiskelupaikan tulevaisuuden suhteen, ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Maria Kultanen miettii.

TTY:n sisällä on jo nyt ollut havaittavissa työuupumusta ja poikkeuksellista henkilöstön kuormitusta hankkeen johdosta. Ylioppilaskunta on esittänyt syksyn aikana useaan otteeseen huolensa siitä, miten hanke rahoitetaan ja ettei rakenteiden kiireellinen pystytys vie rahoitusta ja voimavaroja opetukselta ja opiskelijoilta.

- Pirkanmaan seudun elinvoimaisuus ei mielestämme riipu täällä olevien korkeakoulujen määrästä, vaan niiden laadusta. Hankkeen epäjärjestelmällinen organisointi, Tampere3:een osoitettu hankerahoitus ja pääomitus sekä aikataulutus eivät anna takeita muodostettavan Tampere3-korkeakoulun laadun säilymisestä edes pitkällä tähtäimellä. Olisin toivonut hallitukselta selkeissä linjoissa pysymistä epämääräisyyden sijaan, Kultanen sanoo pettyneenä.

Lisätietoja:

TTYY:n hallituksen puheenjohtaja Maria Kultanen, 0407130080,

Uutisen jättäjä: Tiina Mikkonen
Uutisen päivittäjä: Sara Riihimäki
Asiasanat: opiskelu ja opetus, ohjeet ja päätökset, työssä tty:llä