Uutiset ja tapahtumat - Tampereen teknillinen yliopisto

Suomalaiselta Tiedeakatemialta apurahoja matemaattis-luonnontieteelliseen tutkimukseen

Tampereen teknilliselle yliopistolle myönnettiin yli 180 000 euroa apurahoja yhteensä seitsemälle tutkijalle.

Apurahoja saivat:

  • Master of Science Jiyeong Kim, 25.000 euron apuraha väitöskirjaan ”Fractal dynamics in beat rate variability of heart cells” (muut matemaattis-luonnontieteelliset alat)
  • Diplomi-insinööri Eero Koivusalo, 25.000 euron apuraha väitöskirjaan ”III-V yhdistepuolijohdenanolangat. Nanokokoinen valonlähde optisiin integroituihin piireihin” (fysiikka)
  • Diplomi-insinööri Samuel Matos da Costa, 25.000 apuraha väitöskirjaan ”Responsiveness of synthetic circuits” (muut matemaattis-luonnontieteelliset alat)
  • Diplomi-insinööri Cristina Palma, 25.000 euron apuraha väitöskirjaan ”Dynamics and Regulatory Mechanisms of Closely Spaced Promoters” (muut matemaattis-luonnontieteelliset alat)
  • Diplomi-insinööri Mari Partanen, 25.000 euron apuraha väitöskirjaan ”Monte Carlo-menetelmät pienten sädehoitokenttien tutkimuksessa” (fysiikka)
  • Master of Science Jose Maria Perez-Macias, 19.700 euron apuraha väitöskirjaan ”Parannettua hengityshäiriödiagnostiikkaa ja unen laadun arviointia emfit sensorin akustisten ominaisuuksien avulla” (muut matemaattis-luonnontieteelliset alat)
  • Diplomi-insinööri Kirsi Virkki, 25.000 euron apuraha väitöskirjaan ”Ultranopean spektroskopian hyödyntäminen nanorakenteiden tutkimuksessa” (fysiikka)

 

Suomalainen Tiedeakatemia myönsi Vilho, Yrjö ja Kalle Väisälän rahastosta kaikkiaan lähes 1,4 miljoonaa euroa apurahoja matemaattis-luonnontieteellisten alojen tutkijoille. Väisälän rahaston apurahat ojennettiin Suomalaisen Tiedeakatemian järjestelmässä teemaillassa Säätytalossa 11.12.2017.

Tänä vuonna apurahat kohdennettiin nuorille tutkijoille. Apurahan sai yhteensä 53 tutkijaa. Apurahat jakautuivat Suomessa kahdeksaan yliopistoon. Kolme apurahansaajista työskentelee ulkomailla.

Apurahojen jakolista on Suomalaisen Tiedeakatemian kotisivuilla: http://www.acadsci.fi/tiedostot/vaisala_apurahat_vuodelle2018.pdf

Suomalainen Tiedeakatemia on tukenut Vilho, Yrjö ja Kalle Väisälän rahastosta matemaattis-luonnontieteellistä tutkimusta vuodesta 1964 alkaen. 

Lisätietoja:
Suomalainen Tiedeakatemia
hallintopäällikkö Leila Sarajärvi
puh. 050 4620 890
leila.sarajarvi@acadsci.fi

https://www.acadsci.fi/

 

Uutisen jättäjä: Tuuli Laukkanen
Asiasanat: tiede ja tutkimus, apurahat, suomalainen tiedeakatemia