Uutiset ja tapahtumat - Tampereen teknillinen yliopisto

Rakennustekniikan jatko-opiskelijaksi?

Rakennustekniikan jatko-opinnot ovat mahdollisuus kehittää kansainvälisen tason huippuosaamista. Opintojen lopputuloksena voi syntyä ainutlaatuista kilpailukykyä yritysmaailmaan ja tekijälle itselleen. Samalla voidaan ratkoa vaikeita ongelmia, joita ei muuten saada ratkaistua.

Tekniikan tohtorin tutkintoon tähtäävien jatko-opintojen suosio jatkaa kasvuaan TTY:ssä. Viime vuonna rakennetun ympäristön tohtoriohjelmasta valmistui yhteensä kymmenen tekniikan tohtoria, joista kahdeksan rakennustekniikan ja kaksi arkkitehtuurin puolelta. Kuluvana vuonna odotetaan valmistuvan vähintään sama määrä tohtoreita. Myös tekniikan lisensiaatin tutkinnon suorittaminen on edelleen mahdollista, mutta se on nykyisin varsin harvinainen tutkinto.

Jatko-opintojen käytännön toteutusta ja sen tukea on kehitetty systemaattiseksi ja ennustettavaksi prosessiksi. Näin jatko-opiskelijoille tulee mahdollisimman varma pohja suunnitellun tutkimuksen ja sitä tukevien jatko-opintojen suorittamiseen. Tämän mahdollistavat mm. tavoitteellinen ja huolellinen suunnittelu, säännöllinen tutkimuksen ohjaus, jatko-opintoihin tarkoitetut kurssit ja seminaarit sekä muilta jatko-opiskelijoilta saatu vertaistuki.

Jatko-opintojen valmistelu alkaa mahdollisen ohjaajan (usein professori) tunnistamisella ja ottamalla häneen yhteyttä. Haku rakennetun ympäristön tohtoriohjelmaan on kaksi kertaa vuodessa. Lokakuussa 15.10. on seuraava hakemusten jättöpäivä ja kevään vastaava päivänmäärä on 15.4.

Lisätiedot ja hakuohjeet 

Jatko-opintojen rahoitukseen löytyy monen tyyppisiä ratkaisuja, joskin etenkin julkisesta rahoituksesta on varsin kova kilpailu. Mielenkiintoinen rahoitusmahdollisuus on TTY:n Teollisuuden tohtorikoulu, jossa tutkimus yhdistyy uudella tavalla tuotekehitykseen ja liiketoimintaan. Tutkimusaihe saadaan osallistuvalta yritykseltä.

Lisätietoja

Tervetuloa rakennustekniikan jatko-opiskelijaksi TTY:lle!

Kalle Kähkönen, professori, rakennustekniikan laboratorio

Uutisen jättäjä: Elina Soininen
Uutisen päivittäjä: Tuuli Laukkanen
Asiasanat: opiskelu ja opetus, tiede ja tutkimus, työssä tty:llä, näkyvyys ja viestintä, rakennustekniikka, momentti