Uutiset ja tapahtumat - Tampereen teknillinen yliopisto

ProcuValue-projektin päätösseminaarissa kiteytetään keskeisimmät opit arvoa luovista hankinnoista

Kolmevuotinen Arvoa hankinnoista (ProcuValue) -projekti on päättymäisillään. Päätösseminaari järjestetään Espoossa 18.10. Seminaarissa esitellään projektin oppeja sekä mukana olleiden yritysten että tutkijoiden näkökulmista. Seminaarin osallistujat saavat mukaansa myös projektin loppuraportin.

Tampereen teknillisen yliopiston CROPS -tutkimusryhmän toteuttamassa Arvoa hankinnoista (ProcuValue) -projektissa on tutkittu hankintojen ja toimitusketjun hallinnan ajankohtaisia haasteita vuosina 2015-2017. Projektiin osallistui neljä case-yritystä, Metsä Group, Posti, Tieto ja Valmet ja sen päärahoittajana oli Tekes. Projekti käynnistyi hankintojen kyvykkyysanalyysillä, jota varten kehitettiin kyselyyn perustuva analyysityökalu. Projektissa tutkittiin myös laajasti case-yritysten toimittajien kyvykkyyksiä ja toimittaja-asiakassuhteiden tilaa noin 650 vastausta saaneella kyselyllä.

Tulosten mukaan hankintojen pitkän aikavälin tarkastelu ja pitkät toimittajasuhteet tarjoavat riskeistään huolimatta paljon korvaamattomia hyötyjä liittyen esimerkiksi toimittajien asiantuntemuksen hyödyntämiseen ja ostavan yrityksen houkuttelevuuteen innovatiivisten toimittajien näkökulmasta. Nykyisellään hankintatoimen vahvuuksiksi nähtiin kyvykkyys hankinnan perustehtävissä kuten toimitusten ajantasaisuuden, tasalaatuisuuden ja hintakilpailukyvyn varmistamisessa. Keskeisimmät kehityskohteet liittyivät:

  • hankintatoimen yhteistyöhön yrityksen muiden toimintojen, kuten tuotekehityksen ja markkinoinnin kanssa,
  • toimittajien mukaanottoon tuotekehitykseen ja ostavan yrityksen toiminnan kehittämiseen laajemmin sekä
  • toimittaja-arviointien käyttöön ja niiden tulosten kommunikointiin toimittajille.

 

Jokaisessa case-yrityksessä toteutettiin oma kehitysprojekti, joissa haettiin ratkaisuja ajankohtaisiin hankinnan ja toimitusketjun hallinnan haasteisiin. Kehitystyötä tehtiin esimerkiksi design-to-cost -mallin kehittämiseen, kumppanuuksien arvon osoittamiseen, toimittajapalveluiden laadun mittaamiseen ja hankintojen liiketoimintahyötyjen osoittamiseen liittyen. Monet kehitysprojekteista liittyivät numeerisen tiedon hyödyntämiseen hankintojen ohjaamisessa.

Projektin päätösseminaari järjestetään 18.10. klo 12:30-16:00 Metsä Groupin pääkonttorilla, Revontulenpolku 2, Espoo. Projektin päätösseminaarin puhujavieraana on Euroopan johtaviin hankintojen ja toimitusketjun hallinnan asiantuntijoihin kuuluva professori Holger Schiele, Twenten yliopistosta. Schielen puheenvuoro liittyy erityisesti toimittajatyytyväisyyteen, joka yhä tärkeämpi tekijä yritysten kilpaillessa innovatiivisimmista ja kyvykkäimmistä toimittajista. Seminaarissa jokainen projektissa mukana ollut yritys esittelee omaa hankintoihin liittynyttä kehitysprojektia ja tulevaisuuden kehityssuuntiaan teemaan liittyen. Lisäksi tilaisuudessa vedetään yhteen projektin keskeisimmät tutkimukselliset opit. 

 

Seminaarin tarkempi ohjelma löytyy tästä liitteestä:

Seminar program_ProcuValue final seminar.pdf

Ilmoittautumiset seminaariin:

https://www.webropolsurveys.com/S/DA15D40B339A5CF7.par

Lisätietoa:

Yliopistotutkija Aki Jääskeläinen, , 050 326 1113

 

Uutisen jättäjä: Aki Jääskeläinen
Asiasanat: tiede ja tutkimus, hankinta, toimitusketjun hallinta, arvonluonti, seminaari