Nimitysuutiset - Tampereen teknillinen yliopisto

TUT Industry Professor Matti Sommarberg viihtyy rajapinnoilla

TTY:n uusi TUT Industry Professor Matti Sommarberg on kotonaan teollisuuden ja yliopiston rajapinnalla, tieteenalojen välimaastoissa, kotimaassa ja ulkomailla, opiskelijoiden parissa. Konepajateollisuuden konkari odottaa innolla uusia kuvioita tutkimuksen parissa.

Cargotecissä ja siihen kuuluvien liiketoimintojen johtotehtävissä pitkän uran tehnyt Matti Sommarberg aloitti helmikuun alussa Tampereen teknillisessä yliopistossa TUT Industry Professorina. Tehtäväkenttänä hänellä on teollisten yritysten kokeiluihin perustuvien toimintatapojen sekä tulevaisuusorientoituneen strategisen johtamisen tutkiminen ja kehittäminen.

– Tehtävä osuu hyvin yksiin sen punaisen langan kanssa, joka minulla on ollut koko teollisella urallani. Minua on aina kiinnostanut, mitä kulman takaa löytyy. Strategiatyössä kiinnostaa se, mikä on uniikkia, mikä on yksilön merkitys strategisessa ajattelussa, Sommarberg kertoo.

KUKA?
Matti Sommarberg, 55

Tärkeimmät tutkinnot:

  • Kauppatieteen maisteri, Tampereen yliopisto 1985
  • Diplomi-insinööri, TTY 1986
  • Tekniikan tohtori, TTY 2017
     

Työura:
Vuodesta 1985 asti Cargotecissä tai sen eri juurissa lukuisissa johtotehtävissä Suomessa ja ulkomailla

Asuu Tampereen keskustassa. Vaimolla Tampereella oma asianajotoimisto ja heillä on 2 aikuista poikaa

Eri näkökulmat inspiroivat

Matti Sommarberg tunnustautuu intohimoiseksi generalistiksi, joka haluaa ymmärtää laajasti teknologian merkitystä ja vaikutuksia taloudelle, yhteiskunnalle ja ihmiselle.

– Minua kiinnostaa se, miten maailma kehittyy. Teollisen uran tärkeintä antia on ollut, että on saanut tehdä monenlaista työtä monessa maassa: olla vastuussa yhtiöstä, liiketoiminnasta, tietyistä toiminnoista. Tiedän siis monesta asiasta jonkin verran. Sen vuoksi arvostan syvästi eri alojen huippuosaajia ja minun on helppo työskennellä heidän kanssaan, hän sanoo.

TTY:llä viime vuoden lopulla tarkastettu, koneenrakennusalan digitalisaatiota käsittelevä väitöskirja imaisi miehen mukanaan tutkimusmaailmaan.

Sommarberg odottaa innolla yhteistyötä muiden professorien ja tutkijoiden kanssa.

– Väitöskirja on turvallisempi viidenkympin villitys kuin moottoripyörä. Toisaalta pyörään olisi saattanut jo kyllästyä, mutta väitös sen sijaa avasi uuden ikkunan tutkimusmaailmaan ja taisi muuttaa koko elämän suuntaa. Tutkijana olen noviisi, mutta olen tavattoman innostunut tekemään tutkimusta ja jatkamaan yritysverkoston kanssa tehtyä työtä.

Matti Sommarbergin toimi sijoittuu TTY:llä tietojohtamisen ja tuotantotalouden laboratorioon, mutta yksiköiden rajat eivät häntä pidättele.

– Olen aina spontaanisti liikkunut yli organisaatiorajojen ja TTY:lläkin aion liikkua poikki tiedekunta- ja laboratoriorajojen.  Oma oppimisprosessini on pitkälti perustunut erialaisten ihmisten kanssa käytyihin keskusteluihin, toivottavasti olen myös pystynyt itse antamaan uusia ajatuksia.  Maailmaa ymmärtää parhaiten, kun sitä katsoo monesta eri näkökulmasta. Ei pidä siis ihmetellä, jos koputan oveen.

Saa kysyä ja kyseenalaistaa

TTY on Sommarbergille tuttu paitsi omana opinahjona, myös TTY:n neuvottelukunnan jäsenen roolista käsin. TTY:n strategiassa tiivistyy Sommarbergin mukaan juuri se olennainen: teknologiaa ihmisen hyväksi.

– Teknologia mahdollistaa monia ihmiskunnan kannalta hyviä asioita. Tästä syystä myös Tampere3:n idea on hieno, ja vaikkapa BioMediTech on hyvä esimerkki tieteenalojen yhteistyöstä.

Omina opiskeluaikoinaan Matti Sommarberg kävi mielellään kuuntelemassa vierailevia luennoitsijoita eri aloilta. Nyt pöydän toiselta puolelta katsoessaan hän toivoo pääsevänsä paljon tekemisiin opiskelijoiden kanssa.

– Haluan hyödyntää kokemuksiani työelämässä, mutta en kertoa miten asioiden pitäisi olla. Tykkään siitä, että haastetaan. Saa tehdä tyhmiä kysymyksiä! Maailma muuttuu ja nuorten ajattelu on uudistavaa. Heistä ei ole tarkoituskaan tulla ihan samanlaisia kuin meistä työelämän dinosauruksista, Sommarberg nauraa.

Laajat verkostot tuovat näkemystä

Matti Sommarberg on työurallaan ollut aktiivinen verkostojen rakentaja. Verkostojaan hän aikoo hyödyntää myös TUT Industry Professorin roolissa. Yhdeksi keskeiseksi verkostoksi Sommarberg nostaa DIMECC Oy:n, jonka toisen edeltäjän FIMECC Oy:n hallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana hän palveli useita vuosia.  Cargotec on ollut aktiivinen FIMECC:ssä toimija, samoin kuin TTY:kin.

TUT Industry Professor

TUT Industry Professorit ovat yliopistolle tärkeitä linkkejä teollisuuden ja tutkimusmaailman välille. Tampereen teknillisessä yliopistossa heitä on nyt kolme: Matti Sommarberg, Tero Joronen ja Jukka Pekkanen.

– Mielestäni FIMECC saavutti strategisten huippuosaamisen keskittymien olennaisen. Se yhdisti teollisuuden ja tutkimusmaailman, pienet ja suuret yhtiöt ja panosti liiketoiminnalle relevantteihin tutkimusavauksiin. Yhdistyminen Digilen kanssa DIMECC:ksi vie tämän verkoston, jossa TTY on keskeinen toimija, digitalisaation hyödyntämisen ytimeen.

Sommarbergillä on töidensä lisäksi hallitusjäsenyyksiä ja muita luottamustoimia. Hän on esimerkiksi Puolan kunniakonsuli Pirkanmaalla.

– Kunniankonsulin rooliin sopii esimerkiksi tiedeyhteistyön rakentaminen puolalaisten yliopistojen kanssa, mikä on kiinnostavaa sisällön lisäksi EU-rahoituksen näkökulmasta.

Uutisen jättäjä: Sanna Kähkönen
Uutisen päivittäjä: Mika Puonti
Asiasanat: opiskelu ja opetus, tiede ja tutkimus, työssä tty:llä, tietoa tty:stä, tut industry professor