Nimitysuutiset - Tampereen teknillinen yliopisto

Tavoitteena uusia konsteja kiertotalouteen

Suuri osa jätteestä jää edelleen hyödyntämättä. Bio- ja kiertotalouden Assistant Professorina aloittanut Marika Kokko haluaa kehittää tehokkaampia bioteknologisia ratkaisuja ravinteiden ja energian talteenottoon.

Kiertotaloudessa halutaan rajoittaa jätteiden syntymistä ja hyödyntää syntyvä jäte uudelleen mahdollisimman tarkkaan. Vaikka jätteen määrää yritettäisiin minimoida jo tuotteita suunniteltaessa, kaupungeissa ja teollisuudessa syntyy erilaisia sivu- ja jätevirtoja. Niistä voidaan ottaa talteen esimerkiksi kierrätysravinteita sekä energiaa. Kemian ja biotekniikan laitoksella Assistant Professorina syyskuun puolivälissä aloittanut Marika Kokko haluaa kehittää biologisia menetelmiä kiertotalouden tehostamiseksi.

KUKA?
Marika Elisabet Kokko (s.1984, Rauma)


Tärkeimmät tutkinnot:

  • Diplomi-insinööri, TTY 2008, pääaineena ympäristöbiotekniikka
  • Tekniikan tohtori, TTY 2013, pääaineena ympäristöbiotekniikka
     

Tärkeimmät työtehtävät:

  • Tutkijatohtori TTY:n kemian ja biotekniikan laitoksella 2013–05/2014, 06/2016
  • Tutkijatohtori Saksassa Freiburgin yliopistossa 06/2014–05/2016
     

Vapaalla: Perheeseen kuuluu aviomies. Marika Kokon harrastuksia ovat ulkoilu, käsityöt sekä lukeminen.

– Tutkin erilaisia anaerobisia bioprosesseja kaupunkien ja teollisuuden jätteiden käsittelyyn. Näillä biologisilla prosesseilla voidaan tuottaa esimerkiksi uusiutuvaa energiaa sekä kierrätysravinteita, Marika Kokko kertoo.

Kokon tavoitteena tutkimuksen saralla on sekä laajentaa tunnettujen anaerobisten bioprosessien käyttökohteita että kehittää uusia biologisia prosesseja jätteiden käsittelyyn.

– Uutena ajatuksena on yhdistää bioelektrokemialliset prosessit olemassa oleviin anaerobisiin bioprosesseihin, jolloin saadaan kehitettyä uusia ja mahdollisesti tehokkaampia bioteknologisia ratkaisuja ravinteiden ja energian talteenottoon, Kokko suunnittelee.

Marika Kokko paneutui bioelektrokemiallisiin prosesseihin, joissa mikrobeja käytetään biokatalyytteinä polttokennoissa, työskennellessään tutkijatohtorina Saksassa Freiburgin yliopistossa. Bioelektrokemiallisista prosesseissa mikrobit joko tuottavat sähkövirtaa orgaanisista yhdisteistä, kuten jätevesistä, tai mikrobeille syötetään sähkövirtaa, minkä avulla voidaan ohjata biologisia prosesseja haluttuun suuntaan.

– Tutkimusalana bioelektrokemialliset systeemit vaativat ymmärrystä monelta eri tieteenalalta, kuten mikrobiologiasta, bioprosessitekniikasta, materiaalitekniikasta sekä sähkökemiasta.

Tutkimuksen lisäksi Kokon toimenkuvaan kuuluu opetus. Tulevaisuuden suunnitelmiin kuuluu rahoituksen hakeminen oman tutkimusryhmän perustamista varten.

– TTY:llä on monipuolinen tutkimusympäristö, jonka toivon tarjoavan hyviä yhteistyömahdollisuuksia tulevaisuudessa.

– Kiertotaloutta edistetään sekä kansallisesti että Euroopan Unionin tasolla. Kiertotalous tarjoaakin varmasti tulevaisuudessa monipuolisia ja mielenkiintoisia työtehtäviä monen eri alan opiskelijoille, Kokko sanoo.

 

Uutisen jättäjä: Sanna Kähkönen
Asiasanat: opiskelu ja opetus, tiede ja tutkimus, työssä tty:llä, energia