Nimitysuutiset - Tampereen teknillinen yliopisto

Puumateriaali kiinnostaa kevyt- ja erikoisrakenteiden Associate Professoria

Sami Pajunen siirtyi kone- ja tuotantotekniikan laitokselta rakennustekniikan laitokselle kevyt- ja erikoisrakenteiden Associate Professoriksi. Materiaaleista hänen tutkimuskohteisiinsa kuuluvat muun muassa alumiini, korkealujuusteräs ja muovit, mutta erityisesti kiinnostaa puu.

Sami Pajunen aloitti elokuun alussa rakennustekniikan laitoksella kevyt- ja erikoisrakenteiden Associate Professorina. Vasta perustettu professuuri antaa mahdollisuudet luoda pohjaa uudelle tutkimusalueelle.

– Uusi professuuri antaa erinomaisen mahdollisuuden uuden luomiseen. Tenure-ajan tavoitteena on käytännön ongelmia ratkovan tutkimusryhmän kokoaminen, Pajunen kertoo.

Tutkimusalansa Pajunen määrittelisi tarkemmin vaativien kantavien rakenteiden suunnittelumenetelmien kehitykseksi ja automatisoinniksi.

–Vaativilla kantavilla rakenteilla tarkoitan kevytrakenteita, joissa stabiliteetti ja värähtely ovat keskeisiä mitoittavia tekijöitä. Rakenteiden materiaali ei ole rajattu, mutta erityisesti puurakenteet kiinnostavat. Myös alumiini, korkealujuusteräs, muovit sekä erilaiset komposiittirakenteet kuuluvat tutkimuskohteisiin.

KUKA?
Sami Pajunen (s. 1970, Tampere)
 

Tärkeimmät tutkinnot:

  • Diplomi-insinööri 1994, TTY
  • TkL 1997, TTY
  • TkT 2001, TTY
     

Tärkeimmät työtehtävät:

  • Väitöksen jälkeen teollisuudessa suunnittelutehtävissä Patria Aerostructures Oy sekä Process Flow Ltd Oy 2003–2008
  • Yliopistonlehtori TTY:n kone- ja tuotantotekniikan laitoksella 2010–2016
     

Perhe ja harrastukset: Vaimo ja neljä lasta. Harrastuksena shakin opettelu

– Epälineaarinen mekaniikka sekä modernit numeeriset simulointimenetelmät ovat keskiössä, kun halutaan ymmärtää rakenteiden käyttäytymistä syvällisemmin ja sitä kautta luoda pohjaa uusille, tarkemmille suunnittelumenetelmille. Suunnittelun automatisointi taas tarkoittaa matemaattisen optimointiteorian sekä käytännön simulointi- ja suunnittelutyökalujen saumatonta kytkentää, Pajunen selittää.

Hyvä luennoitsija jakaa tutkimustuloksia

Tutkimustöiden ohella tiedossa on opetusta. Jo vuonna 2011 TTY:n Hyvä luennoitsija -tunnustuksella palkitulle Pajuselle se on mieluinen tehtävä.

– Kun tutkimusryhmä on koossa ja työt on saatu rullaamaan, haluan myös jakaa tutkimustuloksia opiskelijoille luennoimalla sekä ohjaamalla opinnäytetöitä.

– TTY:n suurin pääoma ovat meidän korkeatasoiset opiskelijamme sekä motivoituneet opettajat ja tutkijat. Näistä ja ennen kaikkea näistä on pidettävä huoli kaikkien uudistusten keskellä.

Uuden pestin myötä Sami Pajunen siirtyi kone- ja tuotantotalouden laitokselta rakennustekniikan laitokselle. Talo on siis tuttu, ja avoin yhteistyö muiden tutkijoiden, yliopistojen ja yritysmaailman kanssa on Pajuselle luonteva tapa toimia.  

Viime aikoina hän on vetänyt muun muassa yhden TUTL-projektin, jonka tuloksena syyskuun alussa aloitti Kampusareenan tiloissa toimiva spin off -yritys Sorvimo Optimointipalvelut Oy.

– On hienoa, että TTY on profiloitunut teollisuuden kanssa yhteistyötä tekeväksi yliopistoksi, Pajunen sanoo.  

Uutisen jättäjä: Sanna Kähkönen
Asiasanat: opiskelu ja opetus, tiede ja tutkimus, työssä tty:llä, tietoa tty:stä