Nimitysuutiset - Tampereen teknillinen yliopisto

Petri Nokelainen tekniikan pedagogiikan professoriksi

Tampereen teknilliseen yliopistoon Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön rahoituksella perustettuun, Suomessa ainutlaatuiseen tekniikan pedagogiikan professorin tehtävään on valittu kasvatustieteilijä, FT Petri Nokelainen.

Petri Nokelainen siirtyy TTY:lle Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksiköstä, jossa hän on työskennellyt pitkään erilaisissa tutkimustehtävissä. Hän aloittaa uudessa tehtävässään vuoden 2016 alussa.

Pedagogiikan professorin tehtävänä on tutkia ja kehittää tekniikan yliopisto-opetusta esimerkiksi digitalisaation myötä muuttuvassa oppimisympäristössä. Opetuksessa tarvitaan vanhojen menetelmien kehittämistä sekä kokonaan uusia opetusmenetelmiä, sillä tulevaisuudessa tekniikan alan ammattilaiset tarvitsevat entistäkin monipuolisempaa osaamista, yrittäjävalmiuksia ja vuorovaikutustaitoja.

– Tekniikan alan tutkimuksessa sovelletaan ennakkoluulottomasti uusia tutkimusasetelmia ja -menetelmiä, joten on luontevaa, että näin toimitaan myös opetuksen osalta. Alan opetus on tarkoituksenmukaista ja hyvällä tasolla, mutta opettajien ammatillisen kasvun kannalta on oleellista pohtia perusteita tietyille pedagogisille lähestymistavoille ja myös tuntea vaihtoehtoisia toteutusmalleja, Petri Nokelainen sanoo.

KUKA?

Petri Jouni Kristian Nokelainen (s. 1970 Helsingissä)

Tärkeimmät virat ja tehtävät:

 • Ammattikasvatuksen professori, Tampereen yliopisto 2014–2015
 • Oppimisympäristöjen professori, Tampereen yliopisto 2012–2013
 • Tutkimusprofessori, Opetushallitus 2011
 • Tutkimustehtävissä Tampereen ja Helsingin yliopistoissa vuodesta 1995


Tärkeimmät tutkinnot:

 • Filosofian tohtori 2008 (Tampereen yliopisto)


Palkintoja ja saavutuksia:

 • 2015 - Board member of the Vocational Education and Training Network (VETNET), European Educational Research Association, Germany.
 • 2015 - Chair, Workplace Learning Special Interest Group, American Educational Research Association, US.
 • 2014 - President, Academy of Vocational Training, Finland.
 • 2014 Outstanding Paper Award, Journal of Professional and Vocational Education, Finland.
 • 2010 Outstanding Paper Award, Journal of Workplace Learning, UK.
 • 2009 Post Doc Research Award, Ella and Georg Ehrnrooth Foundation, Finland.
 • 2005 Research Award, Ella and Georg Ehrnrooth Foundation, Finland.
 • 2002 Outstanding Paper Award, Society for Information Technology and Teacher Education, US.

Tutkimuskohteena motivaatio

Nokelainen tutkii nuorten ja aikuisten ammatillisen kasvun prosesseja erilaisissa fyysisissä ja virtuaalisissa ympäristöissä vapaa-ajalla, oppilaitoksissa ja työpaikoilla.

– Erityisesti minua kiinnostaa itseohjautuvuuteen vaikuttavien tekijöiden, kuten motivaation, suhde oppimiseen liittyviin kognitiivisiin ja affektiivisiin tekijöihin. Näiden asioiden tarkastelu auttaa ymmärtämään opiskelijoiden osalta esimerkiksi opintojen mielekkyyttä ja työelämävalmiuksien kehittymistä sekä opintojen edistymiseen tai keskeyttämiseen liittyviä tekijöitä. Nämä tekijät liittyvät myös henkilöstön osalta ammatilliseen kasvuun, esimerkiksi työhön sitoutumisen ja työssä jaksamisen välityksellä.

Uusi professuuri tarjoaa mahdollisuuden tarkastella opetuskäytänteitä kasvatustieteellisessä kontekstissa. Esimerkiksi opetus teknologia-avusteisissa ympäristöissä sekä kurssien suunnitteluun ja opetuskäytänteisiin liittyvän hiljaisen tiedon jakaminen kiinnostavat Nokelaista.

– Opetukseen liittyvät innovatiiviset kokeilut tuottavat tutkimustietoa ja auttavat kehittämään opetuksen laatua. Yksi mielenkiintoinen oppimisen tutkimuksen näkökulma voisi olla yksilöllisten ja yhteisöllisten tiedonrakentelun monologisten, dialogisten ja trialogisten prosessien tarkastelu. Opiskelijat voivat luoda uutta tietoa pienryhmätyöskentelyssä ja siihen liittyen kehittää myöhemmin työelämässä tarvittavia taitoja, esimerkiksi sosiaalisia valmiuksia.

– Näen myös useita mielenkiintoisia tutkimusmahdollisuuksia meneillään olevaan Tampere3-hankkeeseen liittyen: Monitieteiset tutkimusryhmät voivat tarkastella pedagogisen kehittämisen näkökulmasta yhdistymisprosessia itsessään tai tarttua aiempaa laaja-alaisempiin tutkimuksellisiin haasteisiin.

Uudet oppimisympäristöt hyvä satsaus

Kasvatustieteilijänä Petri Nokelainen tuo tullessaan erityisesti kasvatustieteen alan empiirisen tutkimuksen osaamista esimerkiksi teoreettisten viitekehysten, tutkimusasetelmien sekä aineistonkeruun ja analyysin osalta. Hän pitää TTY:tä mielenkiintoisena ja innovatiivisena paikkana työskennellä.

– Kasvatustieteilijänä minua kiehtoo erityisen yliopiston panostus oppimisympäristöjen kehittämiseen. Olen mielelläni tekemässä niihin liittyvää tutkimusta ja kehittämässä opetusta. Olen työurani aikana tehnyt monitieteistä tutkimusta muun muassa tietojenkäsittely- ja tilastotieteen alueella, joten uskon hedelmälliseen yhteistyöhön TTY:n eri alojen asiantuntijoiden kanssa.

 

Uutisen jättäjä: Sanna Kähkönen
Asiasanat: opiskelu ja opetus, tiede ja tutkimus, työssä tty:llä, tietoa tty:stä