Nimitysuutiset - Tampereen teknillinen yliopisto

Materiaalien vanheneminen selviää yhteistyöllä

Pitkän linjan TTY-läinen Essi Sarlin kannattaa poikkitieteellisyyttä yli ryhmä- ja laitosrajojen. Toiveena tuoreella Assistant Professorilla on asiantuntiafoorumi, jossa eri alojen tutkijat selvittäisivät yhdessä materiaalien vanhenemisilmiöihin liittyviä ongelmia.

Materiaaliopin laitoksella polymeerimateriaalien Assistant Professorina elokuussa aloittaneella Essi Sarlinilla on vankka tausta materiaalikarakterisoinnissa. Hänen vahvuutensa on laaja-alainen materiaalien mikroskooppisten ja makroskooppisten ominaisuuksien testaus.

– Tutkin polymeerien ja polymeeripohjaisten komposiittien sekä hybridimateriaalien vanhenemista, eli sitä kuinka niiden käyttöympäristöstä ja itse käytöstä aiheutuvat muutokset materiaalissa vaikuttavat sen ominaisuuksiin, Sarlin kertoo.

Polymeeripohjaisten materiaalien vanhenemista on tutkittu jo pitkään, mutta sekä materiaalit että vanhenemisilmiöt ovat hyvin monimutkaisia eikä läheskään kaikkia tekijöitä ole kartoitettu. Lisäksi materiaalien vanheneminen koskee lähes kaikkia teollisuuden aloja ja sovelluskohteita jollain tavoin.

– Nykypäivänä yleinen trendi pyrkii vähentämään sovelluskohtaista testausta. Haluaisinkin kantaa korteni kekoon sen suhteen, että monimutkaisiakin materiaaliyhdistelmiä sisältäviä rakenteita voitaisiin suunnitella haastaviin ympäristöihin ilman, että jokainen yhdistelmä tarvitsisi testata erikseen kyseisessä ympäristössä, Sarlin sanoo.

KUKA?
Essi Linnea Sarlin (s. 1985, Kangasala)
 

Tärkeimmät tutkinnot:

  • Diplomi-insinööri 2008, TTY
  • Tekniikan tohtori 2014, TTY
     

Tärkeimmät työtehtävät:

  • Vuodesta 2006 alkaen materiaaliopin laitoksella: tutkimusapulainen, diplomityöntekijä, tutkija, tohtorikoulutettava, tutkijatohtori
  • Vuosina 2005–2006 matematiikan laitoksella tuntiassistenttina
     

Harrastukset: Pyöräily, ulkoilu ja pilates sekä käsityöt. ”Aamulla Hervantaan päin polkiessa karisee viimeisetkin unen rippeet ja toisaalta kutominen illalla nollaa mielen ja rentouttaa tehokkaasti.”

Teollisuudessa lukuisia sovelluskohteita

Materiaalien vanhenemisilmiöt kiinnostavat TTY:llä hyvin poikkitieteellisesti eri laitoksilla. Essi Sarlin haluaisikin tulevina vuosina koota TTY:lle asiantuntijapankin ja foorumin, jossa olisi mukana materiaalien vanhenemisilmiöiden tutkijoita eri laitoksilta.

– TTY on virkeä, nuorekas ja dynaaminen työyhteisö, jossa on luontevaa tehdä yhteistyötä yli ryhmä- ja laitosrajojen. Tämä luo hyvää pohjaa poikkitieteellisyydelle, jonka avulla voidaan ottaa todellisia ja merkittäviä askeleita kohti edistyneempiä ratkaisuja eri tieteenaloilla. Poikkitieteellisellä lähestymistavalla päästäisiin tehokkaasti tuloksiin niin tieteessä kuin yritysten projekteissakin.

Assistant Professorin työnkuvaan kuuluu tutkimuksen lisäksi opetusta. Opiskelijalle tutkimusala tarjoaa monia mahdollisuuksia.

– Materiaalien vanheneminen ja ominaisuuksien muuttuminen eri käyttöympäristöissä on aihealue, jossa kemian ja fysiikan perusilmiöitä voi soveltaa hyvin käytännönläheisiin ongelmiin- Sovelluskohteita on runsaasti. Ala on mielestäni malliesimerkki siitä, kuinka diplomi-insinöörin opinnoilla saavutetaan merkittävä hyöty teollisuuden ongelmakohdissa, Sarlin pohtii.

Uutisen jättäjä: Sanna Kähkönen
Asiasanat: opiskelu ja opetus, tiede ja tutkimus, työssä tty:llä