Nimitysuutiset - Tampereen teknillinen yliopisto

Matemaatikko pohtii pitkien autojonojen liikettä

Matematiikan laitoksen tuore Assistant Professor Lassi Paunonen liikkuu tutkimuksessaan teoreettisen matematiikan ja monien teollisten sovellusten rajapinnassa. Akatemiatutkijana hän paneutuu järjestelmien robustiin säätöön.

Sovelletun matematiikan alan Assistant Professorina TTY:llä heinäkuussa aloittanut Lassi Paunonen tutkii erilaisten dynaamisten järjestelmien käyttäytymistä. Häntä kiinnostavat erityisesti osittaisdifferentiaaliyhtälöillä kuvattavien ilmiöiden mallintaminen ja niiden automaattinen ohjaus. Paunosen kenttään kuuluvat erityisesti useat värähtelyä, elastisuutta tai lämmönjohtumista sisältävät ilmiöt.

– Osa tutkimuksestani on luonteeltaan teoreettista, mutta tutkimusalastani löytyy myös paljon yhtymäkohtia insinööritieteisiin ja teollisuuden sovelluksiin. Olen tarkastellut esimerkiksi yhtenä sovellus- ja tutkimuskohteena pitkien autojonojen käyttäytymistä maantiellä, kun autojen automaattiset ohjausjärjestelmät säätelevät ajoneuvojen välisiä etäisyyksiä, Lassi Paunonen kertoo.

Viime vuodet Paunonen on työskennellyt TTY:n matematiikan laitoksella tutkijatohtorina. Työhön on kuulunut matemaattisen systeemiteorian tutkimusta sekä matematiikan kurssien luennointia. Kokemusta on myös kansainvälisistä tutkimushankkeista, kuten juuri autojonojen käyttäytymiseen liittyvästä tutkimuksesta Oxfordin yliopiston funktionaalianalyysin tutkimusryhmän kanssa.

– Oxfordissa ryhmää johtaa professori Charles Batty ja toinen pääyhteistyökumppanini samassa yliopistossa on tohtori David Seifert. Parin viime vuoden aikana olen vieraillut Oxfordissa kolmesti, yhteensä neljä kuukautta, ja jatkoakin on suunnitteilla.

KUKA?
Lassi Tapio Paunonen (s. 1982, Tampere)

Tärkeimmät tutkinnot:

  • Tekniikan tohtori 2011, TTY
  • Diplomi-insinööri 2007, TTY
     

Tärkeimmät työtehtävät:

  • Tutkijatohtori TTY:n matematiikan laitoksella 2012–2016
  • Tutkijavaihto Twenten yliopistossa Hollannissa 2011
     

Harrastukset: Vapaa-ajalla Paunonen harrastaa musiikkia, musiikkiin liittyvän elektroniikan rakentelua sekä itämaisia kamppailulajeja.

Toimii häiriöistä riippumatta

Lassi Paunonen sai hiljattain Suomen Akatemialta kolmen vuoden tutkimusrahoituksen hankkeelle Puoliryhmien stabiilius ja ääretönulotteisten järjestelmien robusti säätö. Hän aloittaa akatemiatutkijana syyskuun alusta.

– ”Robustia säätöä" tutkittaessa etsitään ja tarkastellaan säätöratkaisuja, jotka toimivat, vaikka ohjattavassa järjestelmässä esiintyisi häiriöitä tai muutoksia. Robustisuus on olennainen ominaisuus tekniikan säätöratkaisuissa, ja sitä tavataan myös luonnossa esiintyvissä ohjausjärjestelmissä, Paunonen kertoo.

Systeemiteoria ja säätöteoria sijaitsevat hänen mukaansa ihanteellisesti teoreettisen matematiikan ja monien teollisten sovellusten rajapinnassa.

– Matemaattiset menetelmät tarjoavat työkaluja ja ymmärrystä tekniikan ongelmien ratkaisuun ja luonnossa esiintyvien ilmiöiden mallintamiseen. Minulle itselleni mahdollisuus työskennellä sekä puhtaan teoreettisen tutkimuksen että konkreettisempien ongelmien käsittelyn parissa tarjoaa paljon joustavuutta ja mielenkiintoa.

Uutisen jättäjä: Sanna Kähkönen
Asiasanat: opiskelu ja opetus, tiede ja tutkimus, työssä tty:llä