Nimitysuutiset - Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätty todellisuus ja tietokonenäkö tuovat haasteita tietokonetekniikkaan

Tietokonetekniikan Assistant Professor Jani Boutellier on iloinen päästessään TTY:llä mukaan Suomen suurimpaan tietokonetekniikan alan tutkimusyhteisöön. Tällä hetkellä Boutellieria kiinnostavat erityisesti konenäön ja lisätyn todellisuuden mukanaan tuomat haasteet.

Oulun yliopiston kasvatti Jani Boutellier aloitti loppukesästä Assistant Professorina TTY:n tietotekniikan laitoksella. Toimenkuvaan kuuluu tutkimusta, opetusta ja enenevässä määrin myös tutkimusryhmän muodostamista ja toiminnan pyörittämistä esimerkiksi rahoituksen hankkimisen muodossa. Tutkimuspuolella Boutellieria työllistää kevääseen 2018 saakka jatkuva Suomen Akatemian tutkijatohtorihanke.

– Tutkin datavuo-ohjelmoinnin käyttämistä moniprosessorien ja grafiikkakiihdyttimien ohjelmointiin. Mukana tutkimuksessa ovat TTY:n tietotekniikan laitoksella kehitetyt sovelluskohtaiset TTA-prosessorit, Boutellier kertoo.

Datavuo-ohjelmoinnin tutkimusala on TTY:llä melko uusi, joten Jani Boutellierin osaaminen on hyvä vahvistus laitokselle.

– TTY:llä on alan FiDiPro-professori Shuvra Bhattacharyya, mutta muuten datavuo-ohjelmoinnin tutkimusta ei käsittääkseni ole TTY:llä harjoitettu aiemmin kovinkaan laajasti.

– Kokonaisuudessaan tietokonetekniikan alalla TTY tarjoaa selvästi Suomen mittavimman tutkimusyhteisön, ja siihen kuuluminen on iso ilo ja etu, Boutellier kehuu.

KUKA?
Jani Joosefi Boutellier (s.1980, Valtimo)

Tärkeimmät tutkinnot:

  • Diplomi-insinööri 2005, Oulun yliopisto
  • Tekniikan tohtori 2009, Oulun yliopisto
     

Tärkeimmät työtehtävät:

  • Tutkijatohtori, Oulun yliopisto 2010–2016
  • Opiskeluaikoina töitä oululaisessa ohjelmistoyrityksessä
     

Perhe ja harrastukset: Perheeseen kuuluu vaimo ja kaksi alle kouluikäistä poikaa. “Harrastukset rajoittuvat näin ruuhkavuosien aikaan liikuntaan, mitä pyrin tekemään monipuolisesti.”

Sovelluskohteita lääketieteestä liikenteeseen

Tilausta Boutellierin tutkimukselle on, sillä tietokonenäkö ja etenkin vahvistettu todellisuus (augmented reality) tulevat tutkijoiden mukaan kasvamaan valtavasti lähivuosina, ja kumpikin ala tuo tietokonetekniikalle suuria haasteita.

– Konenäölle ja vahvistetulle todellisuudelle on paljon sovelluskohteita lääketieteen, teollisuuden ja liikenteen saroilla. Alat ovat erittäin haasteellisia myös tietokonetekniikan näkökulmasta. Tulenkin suuntaamaan tutkimustani näiden sovellusalojen esiintuomien haasteiden ja ongelmien ratkaisemiseen, Boutellier suunnittelee.

Myös opettaminen kiinnostaa tuoretta professoria.

– Opetuspuolella toivon voivani tuoda jotain uutta, sillä taannoin Oulun ammattikorkeakoulussa opiskelin korkeakoulupedagogiikkaa 60 opintopisteen edestä.

Alaansa hän suosittelee uusille opiskelijoille muun muassa sen monipuolisuuden vuoksi.

– Tietokonetekniikka pitää sisällään paljon eri osa-alueita, mikä tekee alasta mielenkiintoisen. Parhaaseen lopputuloksen päästäkseen täytyy ottaa huomioon sekä ohjelmisto-, laitteisto- että sovelluspuolen tekijät. Lisähaastetta tuo sekin, että kaikilla osa-alueilla tutkimus etenee vauhdilla.

Uutisen jättäjä: Sanna Kähkönen
Asiasanat: opiskelu ja opetus, tiede ja tutkimus, työssä tty:llä