Nimitysuutiset - Tampereen teknillinen yliopisto

Juho Hamari aloitti pelillistämisen professorina

Kauppatieteiden tohtori Juho Hamari on nimitetty pelillistämisen professoriksi. TTY:n ja Turun yliopiston jakama professuuri on alan ensimmäinen Suomessa ja tiettävästi koko maailmassa.
Juho Hamari pitää erityisen innostavina selviytymispelejä, joissa ihmiset yhdessä pelaavat konetta vastaan. Analogia työelämään on ilmeinen: yhteistyö on tärkeää.
Juho Hamari pitää erityisen innostavina selviytymispelejä, joissa ihmiset yhdessä pelaavat konetta vastaan. Analogia työelämään on ilmeinen: yhteistyö on tärkeää.

Pelien tieteellinen tutkimus on kansainvälisesti ollut suhteellisen pieni tutkimuskenttä, mutta pelien tuominen muille tieteenalueille pelillistämisen muodossa on nopeasti kasvattanut pelitutkimuksen statusta. Tuore pelillistämisen professori Juho Hamari on tarkastellut pelejä esimerkiksi taloustieteen, psykologian ja tietojärjestelmätieteen kontekstissa.

– Olen iloinen, että nyt pelitutkimukseen on nimikkeenkin suoma mandaatti, vitsailee Porin yliopistokeskuksessa työskentelevä Hamari.  – Odotan yhteistyötä yritysten, yhteiskunnan toimijoiden ja opiskelijoiden kanssa, olipa kysymys sitten opinnäytetöistä tai pelillistämisprojekteista.

KUKA?
Juho Hamari (s. 1984)

 • Pelillistämisen Associate Professor, TTY ja Turun yliopisto, Porin yliopistokeskus, 1.12.2016–
 • Tärkeimmät tutkinnot:
  kauppatieteiden tohtori, 2015, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, kauppatieteiden maisteri, 2010, Jyväskylän yliopisto
 • Tärkeimmät työtehtävät:
  johtava tutkija, Game Research Lab, Tampereen yliopisto, 2015–
  vieraileva tutkija, UC Berkeley School of Information, USA, 2015–2016
  post-doc-tutkija, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, 2015–2016
 • Harrastukset: laitesukellus lämpimissä vesissä, raskas rock ja erityisesti Porin musiikkiskene, pelaaminen

Pelillistäminen on monitasoinen käsite: sen voi nähdä koko kulttuuria ja yhteiskuntaa muovaavana ilmiönä, pelimekaniikkojen laittamisesta palveluihin tai järjestelmiin tai yksilön käyttäytymisen ja motivaatioiden muovaamisena.

Tärkeää Hamarin mielestä onkin tutkia, millainen peli tai pelillistäminen toimii missäkin ympäristössä, millaisille ihmisille ja millaista käyttäytymistä eri peleillä voidaan synnyttää. Toisaalta myös pelien nurjat puolet, kuten negatiivisen kilpailun lisääntyminen, pitää huomioida.

Hamari tutkijakollegoineen on juuri tehnyt koko pelillistämisen kenttää koskevan meta-analyysin, josta kävi ilmi, että alan kirjallisuus on 20-kertaistunut parissa vuodessa.

Viime aikoina hän on lisäksi toteuttanut muun muassa kahden vuoden kokeellisen seurantatutkimuksen, jossa tarkasteltiin miten netin kauppapaikan pelillistäminen muuttaa ihmisten käyttäytymistä. Psykometrisillä kyselytutkimuksilla taas selvitettiin, millaisia vaikutuksia tai kokemuksia erilaisilla pelillistetyillä palveluilla luodaan ja miten ne vaikuttavat palvelujen käyttöön jatkossa.

Tutkimuksestaan sekä useasti Suomessa että ulkomailla palkittu Hamari kuvaa itseään tavoitteelliseksi ja erilaisista ilmiöistä laajasti kiinnostuneeksi ihmiseksi.

– Tutkimus on työnä mielekästä ja monipuolista, ja se antaa mahdollisuuksia alati kehittyä ja kehittää. Toisaalta se vaatii luovuutta ja innovatiivisuutta, toisaalta tarkkuutta, optimointia ja tavoitteellisuutta, jopa jääräpäisyyttä.

Yleensä pelillistämiseen suhtaudutaan innokkaasti, mutta nihkeitäkin mielipiteitä kuulee. Hamarin mukaan terve skeptisyys on hyvä säilyttää, mutta samalla hän huomauttaa, että pelillistämisen tuomitsijat näkevät ilmiön usein vain bonusjärjestelmiä muistuttavana pisteiden keruuna. Pelit ja pelillistäminen ovat paljon muutakin.

– Nykypäivän työelämässä pitää olla itseohjautuva, luova ja innovatiivinen. Tällöin pelillisyys ja leikkisyys eivät ole ”pois jostakin tärkeämmästä” tai ”laiskottelua” vaan juuri sitä, mikä tukee innostunutta tekemistä. Toisaalta pelillistämisellä on potentiaalia myös muokata epämiellyttäviksi koetuista tehtävistä motivoivampia.

Erityistä hyötyä pelillistämisestä voi olla toiminnassa, joka vaatii pitkäjänteistä ponnistelua, mutta tarjoaa palkinnon vasta pitkän ajan kuluttua, kuten oppimisessa tai hyvien elintapojen ylläpitämisessä.

– Virtuaaliteknologian mahdollisuudet pelillistämisessä on kehityssuunta, jota itse odotan, sanoo Hamari.
 

Teksti: Kati Vastamäki
Kuva: Kimmo Brandt

Uutisen jättäjä: Sanna Kähkönen
Asiasanat: opiskelu ja opetus, tiede ja tutkimus, työssä tty:llä, tietoa tty:stä