Nimitysuutiset - Tampereen teknillinen yliopisto

Jotta laitteet kestäisivät pidempään

Kesällä polymeeriteknologian Assistant Professorina aloittanut Mikko Kanerva haluaa kehittää kestävämpi materiaaleja. Alan tuntemusta tarvitaan työpaikan lisäksi International Council of Aeronautical Sciences -organisaatiossa, jossa lentotekniikan asiantuntijat kohtaavat.

Mikko Kanerva aloitti elokuun alussa TTY:n materiaaliopin laitoksella Assistant Professorina alanaan polymeeriteknologia. Kanerva tuo TTY:lle mallinnusosaamista materiaalien mikrotason äärikäyttäytymisen ymmärtämiseksi.

Kanerva tutkii polymeeri- ja polymeerikomposiittimateriaalien käytöksen numeerista simulointia. Sen avulla voidaan selvittää esimerkiksi sitä, mitkä syyt johtavat laitteiden, kuten vaikkapa autojen ja lentokoneiden, ennenaikaiseen rikkoutumiseen. Tavoitteena onkin muodostaa yhä kestävämpiä ja luotettavampia rakenteita.

– Yhdistelmämateriaalit ja multikomposiitit ovat kestävän kehityksen nykypäivää. Niiden simuloinnin tulee nyt ja tulevaisuudessa olla saumaton osa tutkimusta, suunnittelua ja teollista mitoitusta. Näin voidaan käyttää vähemmän ainetta valmistuksessa ja yhdistää hyvin erilaisten materiaalien parhaat puolet parhaalla mahdollisella tavalla yhteen. Toimivassa valmistus- ja suunnitteluprosessissa vältetään turhaa työtä ja energiankulutusta.

KUKA?
Mikko Samuli Kanerva (s.1982, Hollola)

Tärkeimmät tutkinnot:

  • Diplomi-insinööri 2009, Aalto. Alana lentotekniikka.
  • Tekniikan tohtori 2014, Aalto. Alana sovellettu mekaniikka.
     

Tärkeimmät työtehtävät:

  • Tutkijatohtori/tohtoriopiskelija/assistentti, 2007–2016, Aalto-yliopisto.
  • Työskennellyt sivutoimisesti lääketieteen alan tutkijana erilaisissa implanttimateriaaleihin liittyvissä akateemisissa projekteissa.
     

Harrastukset: Vapaa-aika kuluu lähellä luontoa – harrastuksiin voi lukea hevosratsastuksen, lumilautailun ja Lapin vaellukset. Enduroprätkäkin on vielä tallissa. ”Koko syksy on harrastuksilleni mitä mainiointa aikaa!”

Assistant Professorilla on selkeät tavoitteet tutkimusalansa tulevaisuuden kehityksestä.

– Komposiitti- ja hybridimateriaalien mallinnuksesta tulee tulevaisuudessa yhä automatisoidumpaa ja multifysikaalisempaa. Haluan implementoida simuloinnin uusia ulottuvuuksia polymeeriteknologian kansalliseen ja kansainväliseen tutkimukseen. Tavoitteena on esimerkiksi automatisoida rakenne- ja materiaalimallinnuksen vaiheita ja yhdistää samaan simulaatioon useita erilaisia fysikaalisia malleja.

– TTY on tiedeyhteisö, jossa tieteenalojen raja-aidat ovat matalia ja asioita voidaan hoitaa käytännön järjellä, Kanerva kiittelee.

Mikko Kanerva valmistui aikanaan diplomi-insinööriksi lentotekniikan alalta. Hän opiskeli aerodynamiikkaa ja rakennesuunnittelua. Kiinnostus lentotekniikkaan on edelleen voimissaan.

– Edustan Suomen lentoteknisen osaamisen akateemista sekä teollista kenttää kansainvälisessä ICAS (International Council of Aeronautical Sciences) -organisaatiossa. ICAS on yhteisö, jonka toimikunnissa tapaa ympäri maailman hyvin valikoituja ja vaikutusvaltaisia ihmisiä niin teollisuuden kuin yliopistomaailmankin piiristä. Lentotekniikan tutkimusagenda on siitä mielenkiintoinen, että tutkijat niin lujuusopin, virtausmekaniikan, järjestelmäteknologian ja materiaaliopin aloilta pelaavat aina yhteen.

Uutisen jättäjä: Sanna Kähkönen
Asiasanat: opiskelu ja opetus, tiede ja tutkimus, työssä tty:llä