Nimitysuutiset - Tampereen teknillinen yliopisto

Henri Pirkkalainen tietojohtamisen Assistant Professoriksi

TTY:n tiedonhallinnan ja logistiikan laitoksella tietojohtamisen Assistant Professorina aloittanut Henri Pirkkalainen tuntee teknologian pimeän puolen ja arvostaa käytännönläheisyyttä.

Teknologian käytöllä on ihmisille hyötyjen lisäksi myös monenlaisia ikäviä vaikutuksia, jotka heijastuvat hyvinvointiin ja työelämään. Toukokuun alussa TTY:llä aloittanut Henri Pirkkalainen on kiinnostunut kehittämään ihmisten tarpeisiin paremmin vastaavia sovelluksia ja palveluja tutkimalla teknologian käytön negatiivisia puolia.

– Voisi sanoa, että tutkimukseni kohteena on teknologian käytön pimeä puoli, tuore Assistant Professor kertoo.

Ihmisiä vaivaa esimerkiksi teknostressi, jota aiheuttavat sosiaalisten ohjelmistojen aiheuttama informaatiotulva sekä sosiaaliset paineet. Sosiaalisiin ohjelmistoihin lukeutuvat karkeasti työelämässä kuin myös vapaa-ajalla käytössä olevat sosiaaliset verkottumispalvelut, kuten Facebook ja LinkedIn, wikit sekä erityyppiset yhteistyöteknologiat.

KUKA?
Henri Juhani Pirkkalainen (s.1983, Konnevesi)
 

Tärkeimmät tutkinnot:

  • Maisteri 2010, tietojärjestelmätiede, Jyväskylän yliopisto
  • Tohtori 2014, tietojärjestelmätiede, Jyväskylän yliopisto


Tärkeimmät työtehtävät:

  • 2009–2016 Global Information Systems -työryhmässä sosiaalisten ohjelmistojen kehitykseen liittyvät hankkeet ja tutkimus
  • koordinoinut useita kansainvälisiä ja kansallisia, omaan tutkimusalaan liittyviä hankkeita


Perhe ja harrastukset: Perheeseen kuuluu puoliso sekä kolme kissaa. ”Parhaiten työssä suoriutuu, kun on harrastuksia, jotka pitävät mielen ja ruumiin aktiivisena myös iltaisin ja vapaalla. Olen soittanut pienestä pitäen rumpuja ja viime aikoina myös kitaraa. Puolison kanssa käymme iltaisin usein kuntoilemassa ja kokkaamme myös paljon yhdessä.”

Pirkkalaisen toinen keskeinen tutkimussuuntaus on teknologiavälitteisen tiedon jakamisen esteet sekä teknologioiden vastustamisen muodot ja ilmentymät. Esimerkiksi koulutusteknologioiden käytön lisäksi hän on viime aikoina paneutunut verkossa tapahtuvaan palveluiden yhteisluomiseen, jossa eritaustaiset toimijat ja käyttäjät pyrkivät ideoimaan uusia digipalveluita sosiaalisia ohjelmistoja hyväksikäyttäen.

– Kuten arvata saattaa, kaikki ei aina mene niin kuin käsikirjoituksessa lukee ja tutkimukselle on tilausta, Pirkkalainen sanoo.

Opiskelijat ja tutkijat tiukasti kiinni käytännössä

Tutkimuksen ohella Henri Pirkkalaisen toimenkuvaan Assistant Professorina kuuluu opetusta ja hallinnollisia tehtäviä.

– Opetuspuolella tulen painottumaan pääasiassa ohjelmistoliiketoimintaan sekä globaalin tiedonjakamisen teemoihin, Pirkkalainen kertoo.

Pirkkalaisen tontille kuuluu myös kansallisten sekä kansainvälisten hankkeiden valmistelua, mikä on hänelle mieleinen tehtävä.

– Heittäydyn uusiin haasteisiin innolla ja uskon sen näkyvän tulevaisuudessakin yliopiston sisäisessä yhteistyössä sekä kansallisina ja kansainvälisinä tutkimusprojekteina.

Pirkkalainen pitää tärkeänä tutkimuksen, hankkeiden sekä opettamisen läheistä suhdetta. Toimiva yhteistyö koulutuksen ja eri toimialoilla toimivien yritysten välillä on hänen mukaansa rikkaus, jota TTY:llä on osattu rakentaa. Se antaa valmiuksia luoda uutta yhteistyötä ja liiketoimintaa ja uuden tiedon luomisen ohella pitää sekä opiskelijat että työntekijät hyvin lähellä käytäntöä.

– Mielestäni on äärimmäisen tärkeää lähestyä tutkimusongelmia, jotka nousevat käytännöstä ja joiden ratkaisut pystytään valjastamaan tehokkaasti käytäntöön. Hyvin usein tällaisten ongelmien ratkaiseminen vaatii monialaista osaamista sekä yhteistyötä ja tätä TTY:n filosofia tukee hienosti.

Uutisen jättäjä: Sanna Kähkönen
Asiasanat: opiskelu ja opetus, tiede ja tutkimus, työssä tty:llä