Nimitysuutiset - Tampereen teknillinen yliopisto

Heikki Liimatainen uudistuvan liikenteen Assistant Professoriksi

Heikki Liimatainen aloittaa 15.2. tiedonhallinnan ja logistiikan laitoksella Assistant Professorina alanaan uudistuva liikenne. Professorina Liimatainen tulee johtamaan TTY:n Liikenteen tutkimuskeskus Verneä, jonka tavoitteena on edistää kestävän liikenne- ja kuljetusjärjestelmän kehittämistä.

Liikenneala on murroksessa Suomessa ja maailmanlaajuisesti ilmastonmuutoksen hillinnän, digitalisaation ja valtiontalouden kestävyysvajeen haastaessa perinteiset liikenteen toimintamallit.

– Kotitalouksien kulutusmenoista noin kuudesosa suuntautuu liikenteeseen ja yritysten liikevaihdosta logistiikkakustannukset muodostavat noin 13 prosenttia. Liikenne on yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta keskeinen toimiala. Liikenteen onnettomuudet ja päästöt kuitenkin heikentävät hyvinvointia, Liimatainen kiteyttää.

Kestävän liikenteen saavuttaminen edellyttää liikenne- ja kuljetusjärjestelmän kehittämistä laajana kokonaisuutena, jossa tarkastellaan yhdyskuntarakenteen ja liikenneinfrastruktuurin vuorovaikutusta, ihmisten kulkutapojen muodostumista, kuljetuksiin vaikuttavia elinkeinoelämän toimintamalleja ja ajoneuvo- ja käyttövoimatekniikan uudistumista. Digitalisaatio tarjoaa uusia välineitä vaikuttaa erityisesti liikkumistottumuksiin ja turvallisuuteen, mutta se on kuitenkin vain osaratkaisu.

KUKA?
Heikki Ilari Liimatainen (s. 1983 Jyväskylän mlk)

Koulutus:
Diplomi-insinööri (liikennetuotanto ja logistiikka) 2008, TTY
Tekniikan tohtori (liikenne- ja kuljetusjärjestelmät) 2013, TTY

Työtehtävät:
Assistant Professor TTY, tiedonhallinnan ja logistiikan laitos, Liikenteen tutkimuskeskus Verne
Visiting scholar, Heriot-Watt University, Edinburgh, Skotlanti, 2009–2010.
Tutkimusapulainen, tutkija ja tutkijatohtori TTY 2005–2015
Suomen Ilmastopaneelin jäsen 2014 alkaen

Perheeseen kuuluu vaimo ja kaksi alle 3-vuotiasta poikaa. Harrastuksina ovat vapaaehtoistyö Jyväskylän helluntaiseurakunnassa, matkustelu ja elokuvat.

Kokonaisvaltaisuus ja monitieteisyys tuovat tehoa

Liikenteen uudistumiseen vaikuttavia toimenpiteitä tehdään kaikilla päätöksenteon tasoilla kuntien liikenneinvestoinneista globaaliin ilmastosopimukseen asti.

– Liikenteen tutkimuskeskus Vernellä on vahva perinne päätöksentekoa tukevasta tutkimuksesta. Haluan edelleen vahvistaa tätä liikenteen toimenpidevaihtoehtojen kokonaisvaltaisella ympäristö- ja turvallisuusvaikutusten sekä kustannusten tutkimuksella, Liimatainen linjaa.

Kokonaisvaltaista ja monitieteistä tarkastelutapaa Liimataisen johtama tutkimusryhmä hyödynsi muun muassa Suomen Ilmastopaneelille tehdyssä tutkimuksessa ilmastonmuutoksen hillintätoimenpiteiden kustannustehokkuudesta. Liimatainen on ollut Ilmastopaneelin liikenneasiantuntija vuodesta 2014 alkaen ja nimitettiin tammikuussa 2016 uudelle kaudelle.

Liikennealan opetukseen lisää yritysyhteistyötä

Yliopistosektori on muutosten edessä, mutta Liimatainen näkee yliopistotasoisen liikennealan tutkimuksen ja koulutuksen aseman vahvana.

– Erityisesti Skotlannissa vietetty tutkijavaihtovuosi osoitti minulle korkeatasoisen tieteellisen tutkimuksen ja yhteiskunnallisesti merkittävän tiedon tuottamisen olevan täysin synergisiä tavoitteita.

Liimatainen näkee myös yritysyhteistyön erittäin tärkeänä liikennealan opetuksen kehittämisessä.

– Liikenteen tutkimuskeskus Verne toteutti viime syksynä yhteistyössä Tampereen kaupungin, Liikenneviraston ja Rambollin kanssa 72 tunnin liikennehaasteen, jossa TTY:n, Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijoista muodostetut tiimit kehittivät intensiivisesti ratkaisuja kaupungin liikennejärjestelmään. Tällaisia opetuksen innovaatioita kehitämme ja toteutamme jatkossakin, Liimatainen lupaa.

Liikenteen tutkimuskeskus Verne on toiminut Tampereen teknillisen yliopiston liikenteen ja logistiikan tutkimuksen brändinä vuodesta 2011. Vernen tausta on tie- ja liikennetekniikan tutkimuksessa ja opetuksessa, jolla on lähes 50 vuoden historia TTY:ssä. Vernen missiona on kehittää kestävää liikenne- ja kuljetusjärjestelmää tarjoamalla ratkaisuja käytännön ongelmiin tieteen keinoin.

Lisätietoja: Heikki Liimatainen, puh. 0408490320, etunijmi.sukunimi@tut.fi.

Uutisen jättäjä: Sanna Kähkönen
Asiasanat: tiede ja tutkimus, työssä tty:llä