Uutiset ja tapahtumat - Tampereen teknillinen yliopisto

Nesslingin säätiöltä rahaa TTY:n bio- ja kiertotalouden tutkijoille

Nesslingin säätiö on myöntänyt rahoitusta kolmelle Tampereen teknillisen yliopiston tutkijalle yhteensä noin 266 000 euroa. Rahoitus väitöskirjatyöhön myönnettiin Anna Hämäläiselle ja Veera Koskuelle. Mira Sulonen sai rahoitusta post doc -tutkimukseen ulkomailla.
Mira Sulonen (vas.), Anna Hämäläinen ja Veera Koskue ovat osa bio- ja kiertotalouden tutkimusryhmää TTY:n teknis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa.
Mira Sulonen (vas.), Anna Hämäläinen ja Veera Koskue ovat osa bio- ja kiertotalouden tutkimusryhmää TTY:n teknis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa.

Maj ja Tor Nesslingin Säätiö tukee ympäristönsuojelua edistävää tutkimusta sekä ympäristötiedon viestintää ja jalkautumista yhteiskuntaan. Säätiö sai syksyn 2017 haussa yhteensä 348 hakemusta, joista rahoitusta myönnettiin 78 ratkaisuhakuiselle ympäristönsuojelua edistävälle hankkeelle, yhteensä noin 3,6 miljoonaa euroa.

Projektitutkija Anna Hämäläisen väitöskirjatyö käsittelee ravinteiden kestävää talteenottoa yhdyskuntajätevesilietteestä yhdistämällä biokaasu- ja pyrolyysiprosessi.

Tohtorikoulutettava Veera Koskuen väitöskirjatyö käsittelee ravinteiden talteenottoa jätevesistä bioelektrokemiallisilla menetelmillä.

Tutkijatohtori Mira Sulonen tutkii happamien kaivosvalumien bioelektrokemiallista käsittelyä.

 

Lisätietoja Nesslingin säätiön apurahahaun päätöksistä
 

Uutisen jättäjä: Sara Riihimäki
Asiasanat: tiede ja tutkimus, palvelut ja yhteistyö, työssä tty:llä, tietoa tty:stä, näkyvyys ja viestintä, tutkimusrahoitus, kiertotalous, nesslingin säätiö