Uutiset ja tapahtumat - Tampereen teknillinen yliopisto

Miljoonarahoitus valolla ohjattavien materiaalien tutkimukseen

Euroopan tutkimusneuvosto on myöntänyt Arri Priimägille 1,5 miljoonan euron Starting Grant -rahoituksen. Rahoitettavan hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi biosensoreiden herkkyyden parantamisessa tai orgaanisessa elektroniikassa.
Vaikka hankkeen tavoite on materiaalikehityksessä, sen pohjalta voidaan tulevaisuudessa rakentaa kokonainen teknologia-alusta, jota voidaan hyödyntää monenlaisissa sovelluksissa, uskoo Arri Priimägi.
Vaikka hankkeen tavoite on materiaalikehityksessä, sen pohjalta voidaan tulevaisuudessa rakentaa kokonainen teknologia-alusta, jota voidaan hyödyntää monenlaisissa sovelluksissa, uskoo Arri Priimägi.

Hankkeen ”Tunable Photonic Structures via Photomechanical Actuation” tavoitteena on valmistaa uudentyyppisiä ulkoisesti ohjattavia fotoniikkamateriaaleja. Näiden materiaalien toiminta perustuu siihen, että ohutkalvojen paksuutta tai substraattien pituutta voidaan säätää valon avulla. Projektissa ilmiötä tullaan hyödyntämään säädettävien lasereiden valmistuksessa ja nanofotoniikassa.

– Rahoitus mahdollistaa muun muassa kolmen tutkijatohtorin sekä kahden tohtoriopiskelijan palkkaamisen. Lisäksi hankkeen aikana valmistuu 3–4 diplomityötä. Saamme siis hyvän tiimin tekemään jotakin täysin uutta fysiikan ja kemian rajapinnalla, kertoo Priimägi.

Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi biosensoreiden herkkyyden parantamisessa tai orgaanisessa elektroniikassa, sillä monet fysikaaliset suureet ovat herkkiä materiaalien paksuus- tai pituusmuutoksille. Viisivuotinen hanke alkaa alkuvuodesta 2016.

Euroopan tutkimusneuvoston (European Research Council, ERC) arvostettu Starting Grant jaettiin tänä vuonna 291 lupaavalle nuorelle tutkijalle, joiden tieteellinen ura on oman tutkimusryhmän perustamisvaiheessa. Hakemuksia jätettiin yhteensä 2 920 kappaletta. Yhden hankkeen rahoitus on enintään 1,5 miljoonaa euroa.

Suomessa rahoituksen sai kolme hakijaa, joista Priimägi oli ainoa luonnontieteen ja tekniikan alalla.

Tampereen teknilliselle yliopistolle nyt saatu rahoitus on toinen laatuaan. Ensimmäisen ERC Starting Grant -rahoituksen sai Tuomas Virtanen, joka kehittää laskennallisia menetelmiä jokapäiväisten ääniympäristöjen analysoimiseen.

Lisätietoja:

Akatemiatutkija, Assistant Professor (tenure track) Arri Priimägi, p. 044 515 0300, arri.priimagi (at) tut.fi

Lue lisää:

Akatemiatutkija Arri Priimägi assistant professor -tehtävään
Smart Photonic Materials (SPM - Priimagi group)

Uutisen jättäjä: Tuuli Laukkanen
Uutisen päivittäjä: Mika Puonti
Asiasanat: tiede ja tutkimus, valo, erc, rahoitus, fotoniikka, ohutkalvo