Mediatiedotteet - Tampereen teknillinen yliopisto

Uudisrakennuksilla suotuisa vaikutus lähistön vanhojen kerrostaloasuntojen hintoihin

Uusien asuinkerrostalojen rakentaminen nostaa lähellä sijaitsevien omistusasuntojen kauppahintoja, selviää Tampereen teknillisen yliopiston tutkimuksesta. Tutkimuksessa analysoitiin noin 27 000 kerrostaloasunnon kauppatietoja pääkaupunkiseudulta vuosina 2009–2014.
Antti Kurvinen työskentee TTY:llä rakennustekniikan laitoksella.
Antti Kurvinen työskentee TTY:llä rakennustekniikan laitoksella.

Uusien asuinkerrostalojen rakentaminen nostaa lähellä sijaitsevien 60- ja 70-luvulla rakennettujen kerrostaloasuntojen hintoja. Asuntojen hinnat ovat tällöin keskimäärin 2,6 prosenttia korkeammat kuin verrokkikohteissa.

– Keskimääräisen 128 000 euron kerrostaloasunnon myyntihinnan osalta tämä tarkoittaisi noin 3 300 euron nousua, havainnollistaa tohtorikoulutettava Antti Kurvinen.

Vaikutus havaittiin noin 300 metrin säteellä uudesta kerrostalokohteesta. Myönteisestä vaikutuksesta huolimatta yksittäinen asuinrakennushanke ei riitä kääntämään lähialueen pidempiaikaista hintojen kehitystrendiä nousuun.

Asuinkerrostalohankkeiden vaikutusta olemassa olevien asuntojen kauppahintoihin selvitettiin laskennallisella mallilla. Sillä verrattiin toteutuneita asuntokauppoja sellaisten verrokkiasuntokauppojen kanssa, joiden läheisyyteen ei ole rakennettu uusia rakennuksia, mutta jotka muiden ominaisuuksien puolesta ovat mahdollisimman samanlaisia. Analyysiin kelpuutettiin sellaiset asuntokaupat, joiden läheisyydessä oli tarkasteluaikana käynnissä vain yksi asuinkerrostalohanke. Mallissa huomioitiin lisäksi esimerkiksi kiinteistöjen ikä, asuntojen koko ja sijaintikerros, rakennusten koko, saunallisuus, tontin omistussuhde, postinumeroalue ja kiinteistövälittäjän arvioima asunnon kunto.

– Keskimääräinen hintavaikutus ei ole kovin suuri, mutta se on selvästi havaittavissa. Voisi ajatella, että tämä tieto hälventäisi kaupunkirakenteen tiivistämiseen liittyviä ennakkoluuloja. Toisin kuin alueiden asukkaat usein ajattelevat, kehittämisestä on heille selvästi enemmän hyötyä kuin haittaa. Sen sijaan kehityksen ulkopuolelle jättäytyminen lisää alueen riskiä ajautua taantuvaan kehitykseen, pohtii Kurvinen.

Tutkimus toteutettiin Tampereen teknillisen yliopiston rakennustuotannon ja -talouden yksikössä. Sen toteutuksesta vastasivat tohtorikoulutettavat Antti Kurvinen ja Jaakko Vihola. Tutkimusta rahoitti Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) osana asuinalueiden kehittämisohjelmaa 2013–2015.

Myyntihinta nousee myös senioritalojen läheisyydessä

Tampereen teknillisessä yliopistossa on tutkittu myös senioritalojen rakentamisen vaikutusta lähialueen asuntojen hintoihin. Tutkimus oli ensimmäinen senioritalojen hintavaikutuksiin liittyvä tutkimus Suomessa. Siinä analysoitiin noin 31 000 kerrostaloasunnon kauppatietoja Tampereelta vuosilta 2009–2014.

Kaksi vuotta senioritalon valmistumisen jälkeen noin 500 metrin säteellä sijaitsevien kerrostaloasuntojen hintojen havaittiin kehittyvillä alueilla nousseen keskimäärin 4,1 prosenttia korkeammiksi kuin verrokkikohteissa. Myös alueilla, joilla ei rakennettu muita uudiskohteita eli senioritalohankkeita voitiin pitää yksittäisinä täydennyskohteina, havaittiin verrokkikohteisiin verrattuna 1,8 prosentin nousu hinnoissa.

– Esimerkiksi Tampereen seudulla keskimääräisen 115 000 euron kerrostaloasunnon osalta tämä tarkoittaisi kehittyvillä alueilla noin 4 700 euron hinnannousua ja yksittäisten täydennyskohteiden läheisyydessä noin 2 100 euron nousua, laskee Kurvinen.

Tulosten perusteella senioritalojen rakentamiseen vaikuttaisi liittyvän enemmän positiivisia kuin negatiivisia ulkoisvaikutuksia lähialueen omistusasuntojen hinnoilla mitattuna.

– Vaikka keskimääräinen hintavaikutus ei ole kovin suuri, on huomionarvoista, että tilastollisesti merkitsevä positiivinen yhteys löytyy. Voisi ajatella, että positiivinen hintakehitys rohkaisee investoreita ja kiinteistökehittäjiä rakentamaan uusia senioritaloja – etenkin kun väestön vanhetessa tämänkaltaisten asumisratkaisujen tarve lisääntynee, miettii Kurvinen.

Tutkimus toteutettiin Tampereen teknillisen yliopiston rakennustuotannon ja -talouden yksikön ja Queensland University of Technologyn yhteistyönä ja toteutuksesta vastasivat tohtorikoulutettava Antti Kurvinen ja TkT Tanja Tyvimaa. Rahoittajina olivat Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) osana asuinalueiden kehittämisohjelmaa 2013–2015 sekä Suomen Akatemia.

Lisätiedot: tohtorikoulutettava Antti Kurvinen, p. 040 198 1887, etunimi.sukunimi@tut.fi

www.tut.fi/seuli

 

Uutisen jättäjä: Tuuli Laukkanen
Asiasanat: tiede ja tutkimus, rakentaminen, uudisrakentaminen, talous, kauppahinta, senioriasuminen