Mediatiedotteet - Tampereen teknillinen yliopisto

Tampereen teknillinen yliopisto ja Pöyry solmivat kumppanuussopimuksen

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) sekä kansainvälinen suunnittelu- ja konsultointiyritys Pöyry solmivat 18.9. kumppanuussopimuksen, jonka tavoitteena on vahvistaa pitkäkestoista, suunnitelmallista ja aktiivista yhteistyötä.
Sopimuksen allekirjoittivat Mika Hannula ja Juuso Pajunen. Takana seisovat Mikko Malaska, Pauli Kolisoja, Matti Pentti ja Mikko Hyytinen.
Sopimuksen allekirjoittivat Mika Hannula ja Juuso Pajunen. Takana seisovat Mikko Malaska, Pauli Kolisoja, Matti Pentti ja Mikko Hyytinen.

– Pöyry arvostaa TTY:n yhteiskuntaamme laajasti hyödyttävää monialaista osaamista ja vahvaa rakennetun ympäristön aihepiirien koulutusta ja tutkimusta. TTY:n avoin ja vastaanottavainen tapa toimia auttaa meitä yhdessä edistämään entistä parempia ratkaisuja yhteiskunnan ja ympäröivän maailman haasteisiin, sanoo Pöyry Finland Oy:n toimitusjohtaja Juuso Pajunen.

TTY:n rehtori Mika Hannulan mukaan läheinen, molempia osapuolia hyödyttävä yhteistyö yritysten kanssa on osa Tampereen teknillisen yliopiston sielua.

– Tapamme tehdä yhteistyötä yritysten kanssa on herättänyt myös kansainvälistä mielenkiintoa. Pöyryn kanssa solmittu kumppanuussopimus on malliesimerkki hyvästä ja hedelmällisestä yrityksen ja yliopiston yhteistyöstä, sanoo Hannula.

– Sopimuksen avulla pystymme vahvistamaan tutkimustoimintaamme sekä huolehtimaan opetuksen ajanmukaisuudesta, kertoo TTY:n professori Matti Pentti.

Monipuolista yhteistyötä

Pöyryn Pohjois-Euroopan liiketoimintojen kehityksestä vastaavan johtajan Mikko Hyytisen mukaan Pöyry kohdentaa yhteistyön resurssit yhtiön toimialoja edustavaan osaamiseen.

Yhteistyötä toteutetaan perusopetuksessa monin eri tavoin erityisesti rakennustekniikan opetuksessa. Tavoitteena on edesauttaa ajankohtaisen ja opiskelijoille relevantin tiedon sisällyttämistä opetussisältöihin luennoilla ja harjoitustehtävissä. Yhteistyö opinnäytetöissä mahdollistaa opiskelijoille ajankohtaisia ja mielenkiintoisia aiheita sekä edesauttaa opiskelijoita työllistymään. Pöyryä opinnäytetyöt auttavat uusien osaajien rekrytoinnissa.

Tutkimusyhteistyön tavoitteena on käynnistää ja toteuttaa yhteisiä tutkimushankkeita, jotka hyödyttävät Pöyryn liiketoiminnan ja osaamistarpeiden kehittämistä. Yhteisesti määriteltyjen, pitkäjänteisten hankekokonaisuuksien avulla voidaan tuoda ratkaisumalleja havaittuihin ongelmiin sekä edistää uusien kilpailukykytekijöiden synnyttämistä monipuolisen toistaan tukevan osaamisen avulla.

Tärkeitä yhteistyön muotoja TTY:n ja Pöyryn kesken ovat myös jatko-opinnot ja niihin liittyvä tutkimus, asiantuntija-avun käyttäminen sekä tiedonvaihto.

Pöyry on kansainvälinen konsultointi- ja suunnitteluyritys. Yhtiö tarjoaa älykkäitä ratkaisuja lämpö- ja sähkövoiman tuotantoon, siirtoon ja jakeluun, metsäteollisuudelle, kemian- ja biojalostusteollisuudelle, metalli- ja kaivosteollisuudelle sekä liikenne- ja vesialoille. Pöyryn liikevaihto oli 530 miljoonaa euroa vuonna 2016. Pöyry on listattuna Nasdaq Helsingin pörssissä (POY1V).

Uutisen jättäjä: Sanna Kähkönen
Asiasanat: tiede ja tutkimus, palvelut ja yhteistyö, tietoa tty:stä, rakennustekniikka