Mediatiedotteet - Tampereen teknillinen yliopisto

Pistepilvitieto vauhdittaa korjaussuunnittelun digitalisaatiota

Uudisrakentamisessa digitalisaation mahdollisuuksia on jo hyödynnetty hyvin, mutta korjaussuunnittelun puolella on kehittämisen varaa. Korjausrakentamisen lisääntyessä myös suunnittelun pitäisi tehostua. Korjaussuunnittelun digitalisaation lupaavin vauhdittaja on tällä hetkellä pistepilvitieto.
Pistepilvitiedon avulla on helppo tarkastella esimerkiksi julkisivujen yksityiskohtia. Tiedon voi esittää usealla eri tavalla.Kuva: Anssi Savisaari
Pistepilvitiedon avulla on helppo tarkastella esimerkiksi julkisivujen yksityiskohtia. Tiedon voi esittää usealla eri tavalla.Kuva: Anssi Savisaari

Korjaussuunnittelussa lähtökohtana on aina todellinen rakennus, jonka vanhat, paperiset piirustukset ovat monesti epätarkkoja. Tampereen teknillisestä yliopistosta juuri arkkitehdiksi valmistunut Anssi Savisaari halusi diplomityössään selvittää, millaista potentiaalia ja vaikutusta digitaalisilla lähtötietomuodoilla voisi olla korjaussuunnittelussa. Hän paneutui erityisesti niin sanottuun pistepilvitietoon, jota saadaan rakennuksista laserkeilaamalla tai valokuvista koneellisen kuvatulkinnan eli fotogrammetrian avulla.

– Pistepilvitieto on todella tiheää kolmiulotteista mittatietoa, johon on voitu lisäksi yhdistää valokuvista kerättyä väritietoa. Mittauspisteitä aineistoissa voi olla jopa muutaman millimetrin välein. Katsoja pystyy tarkastelemaan tätä pisteiden muodostamaa kolmiulotteista kuvaa haluamastaan kuvakulmasta, Anssi Savisaari kertoo.

Pistepilvitietoa voidaan hyödyntää korjattavan kohteen lähtötilanteen mallintamiseen, analyysien tekemiseen sekä kohteen havainnollistamiseen. Yhtä laadukasta ja tarkkaa mallintamista korjattavasta rakennuksesta on mahdotonta tehdä muilla keinoin.

– Rakennusten tarkkojen mittojen tunteminen korostuu korjaus-, muunto- ja täydennysrakentamishankkeissa, kun halutaan hyödyntää vanhat rakenteet mahdollisimman tehokkaasti. Etenkin teollista esivalmistusta hyödyntäviä järjestelmiä sovellettaessa tarkkuus on valttia, kertoo A-Insinöörit Suunnittelu Oy:n korjaussuunnitteluyksikön johtaja Mikko Tarri.

Käyttö vaatii osaamista

Pistepilvitiedon avulla voidaan parantaa laatua ja säästyä hukkatyöltä suunnitteluprosessissa.  Uusi teknologia ja sen käyttö vaatii kuitenkin osaamista.

– Teknologia vaikuttaa koko korjausrakennushankkeen kulkuun. Hankkeen pääsuunnittelijan täytyy ymmärtää pistepilvitiedon ominaisuudet ja teknologian mukanaan tuomat vaikutukset koko korjausrakennushankkeeseen. Jos teknologia on vieras ja sen erityispiirteitä ei osata huomioida, voi lopputuloksena hankkeelle koitua vain lisäkustannuksia ja harmia. Onneksi tämä on kuitenkin vältettävissä pienellä perehtymisellä aiheeseen, Anssi Savisaari painottaa.

Savisaaren TTY:n arkkitehtuurin laboratorion Muuttuva rakennettu ympäristö -julkaisusarjassa julkaistu diplomityö on hyvä perustietopaketti pistepilvitiedon mahdollisuuksista kiinnostuneille arkkitehdeille.

– Arkkitehtien ei tarvitse osata itse suorittaa laserkeilausta, vaan rakennusmittaus tilataan hankkeeseen tähän erikoistuneelta toimijalta. Savisaaren esittelemä alan käsitteistö ja hänen haastatteluissaan kokoamansa tiedot hyvistä ja huonoista toimintatavoista on suurta hyötyä niille, jotka tilaavat pistepilvitietoa hankkeeseen, sanoo TTY:n arkkitehtuurin laboratoriossa Savisaaren työtä ohjannut tutkijatohtori Satu Huuhka.

Anssi Savisaari (24) työskentelee tällä hetkellä Tampereella A-Insinöörien korjaussuunnittelupalveluiden parissa. Savisaaren diplomityötä rahoittivat Rakennustietosäätiö ja A-Insinöörit Suunnittelu Oy. Työhön voi tutustua tarkemmin osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-15-3950-3

Lisätietoja:     
arkkitehti Anssi Savisaari, puh. 040 5632101, anssi.savisaari@ains.fi
tutkijatohtori Satu Huuhka, puh. 050 3009 263,

Uutisen jättäjä: Sanna Kähkönen
Asiasanat: opiskelu ja opetus, tiede ja tutkimus, arkkitehtuuri