Mediatiedotteet - Tampereen teknillinen yliopisto

Perheet takaisin lähiöihin – ehkäisee alueiden eriarvoistumista

Suomalaiskaupunkien lähiöissä tarvitaan asuntoja, jotka sopivat nykyistä paremmin ikäihmisten ja perheiden elämään. Näin lähiöiden asukaskunta monipuolistuisi ja alueet eivät eriarvoistuisi. MuutosMallit-hankkeessa syntyi käytännön ehdotuksia lähiöiden kehittämiseen.

Lähiöissä asuu yhä enemmän pieniä ja pienituloisia talouksia, erityisesti ikäihmisiä. Miten lähiöitä voitaisiin kehittää niin, että niissä viihtyisivät myös perheet ja hyvätuloiset, ja alueiden eriarvoistuminen vähenisi?  TTY:n arkkitehtuurin laitoksen MuutosMallit-hankkeessa kysymystä lähdettiin ratkomaan selvittämällä lähiöiden asuntokantaa. Selvisi, että suomalainen asuntokanta on voimakkaasti jakautunutta alueittain: kerrostaloissa on pieniä asuntoja, suuremmat löytyvät omakotitaloista.

– Kun eri talotyypit on vielä yleensä kaavoitettu omille alueilleen, ei tarvitse ihmetellä, että ikäihmiset ja lapsiperheet eivät juuri arjessaan kohtaa. Pienistä asunnoista koostuva asuntokanta ohjaa alueille yksinasuvia ja pienituloisia, suuret asunnot palvelevat perheitä ja hyvätuloisia. Tämä tulisi ottaa huomioon myös kaavoituksessa, MuutosMallit-hankkeen vetäjä, tutkija Satu Huuhka sanoo.

MIKÄ?  Lähiökerrostalojen ja -asuntojen muutossuunnittelun mallit

  • Toteuttaja: TTY arkkitehtuurin laitos
  • Rahoittaja: Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, Asuinalueiden kehittämisohjelma
  • Ajankohta: 2013–2015

Kymmeniä tuhansia identtisiä asuntoja

Tutkijat analysoivat lähes 9000 lähiöasuntoa. Tällaista kartoitusta lähiökerrostalojen pohjaratkaisuista ei ole aiemmin tehty. Kerrostalojen pohjaratkaisut osoittautuivat yllättävän yksitoikkoisiksi.

– Löysimme kymmenen erilaista asunnon perustyyppiä, jotka kattavat 80 prosenttia kaikista suomalaisista lähiöasunnoista. Tämä tarkoittaa kymmeniä tuhansia pohjaratkaisuiltaan lähes identtisiä asuntoja ympäri Suomen per tunnistettu asuntotyyppi, Huuhka kertoo.

Jotta lähiöiden asukkaiksi saataisiin nykyistä vaihtelevammin erilaisia talouksia, asuntokantaa täytyy kehittää vastaamaan paremmin asukkaiden tarpeita. Kehitystyötä saattaa helpottaa se MuutosMallit-hankkeessa huomattu seikka, että tietyt asuntotyypit esiintyvät tyypillisesti yhdessä. Näin on mahdollista löytää korjauskonsepteja, joita voidaan monistaa helposti yleisimpiin asunto- ja kerrostyyppeihin.

– Sopivilla korjauksilla on mahdollista hälventää kerrostalomaisen ja pientalomaisen asumisen jäykkää rajaa myös vanhoissa kerrostaloissa, Satu Huuhka painottaa.

Esteettömyyttä ikäihmisille, asuntojen yhdistämistä lapsiperheille

Ikäihmisten kotona asumista tukevat erilaiset asuntojen esteettömyyttä tukevat parannukset. Arkkitehti Tapio Kaasalainen loi hankkeessa kuuteen yleisimpään lähiöasuntotyyppiin neliportaisen esteettömyyden parantamisen mallin. Osa parannuksista on helppoja ja halpoja toteuttaa, mutta osa vaatii järeämpää remonttia.

– Esteettömyysparannukset kannattaisi integroida putkiremontteihin, sillä silloin niistä aiheutuva lisäkustannus on pieni, Kaasalainen ehdottaa.

Lapsiperheiden paluuta lähiöihin siivittäisi uudisrakentamista edullisempi kerrostaloasuntojen yhdistäminen suuremmiksi kodeiksi. Arkkitehti Hanna Achrén suunnitteli kolme tapaa muokata asuntoja perheille. Esimerkiksi keittiön muuttamien tupakeittiöksi vapauttaa yhden huoneen makuuhuoneeksi. Viereiset tai päällekkäiset asunnot voidaan yhdistää, jolloin päästään omakotitalon mittoihin kerrostalossa. Pohjakerroksessa tällaiseen asuntoon voidaan lisäksi lisätä oma piha, ja ylimmässä kerroksessa kattoterassit voisivat tuoda pihan tuntua.

TTY:n arkkitehtuurin laitoksen vastikään päättynyt MuutosMallit-tutkimushanke oli osa ARAn Asuinalueiden kehittämisohjelmaa, joka pyrkii asuinalueiden elinvoiman lisäämiseen sekä niiden eriytymisen ja eriarvoistumisen ehkäisemiseen. Asuinalueiden kehittämisohjelmaan osallistuivat Tampere, Helsinki, Espoo, Turku, Pori, Oulu, Kuopio, Vaasa, Joensuu, Lappeenranta, Lahti, Jyväskylä ja Vantaa.

Lisätiedot: tutkija Satu Huuhka puh. 050 3009263, etunimi.sukunimi@tut.fi

Tapio Kaasalaisen työ Ikääntyvät asunnot ja asukkaat – vaiheittaiset esteettömyysparannukset lähiökerrostaloissa on luettavissa verkossa osoitteessa http://URN.fi/URN:NBN:fi:tty-201503121120

Hanna Achrénin työ  Asunnon julkinen huone – joustavuutta lähiöasumiseen on luettavissa verkossa osoitteessa http://URN.fi/URN:NBN:fi:tty-201505061259

Kuva: Hanna Achrén

Uutisen jättäjä: Sanna Kähkönen
Uutisen päivittäjä: Mika Puonti
Asiasanat: tiede ja tutkimus