Uutiset ja tapahtumat - Tampereen teknillinen yliopisto

Materiaalioppi solmi TTY:n ensimmäisen kaksoistutkinto-ohjelman

Materiaaliopin pitkään jatkunut yhteistyö Universidad Politécnica de Madrid:n kanssa tiivistyy entisestään. Nyt opiskelijoilla on mahdollisuus hakea pelkkien vaihto-opintojen sijaan kaksoistutkinto-ohjelmaan, jossa vaihto-opinnot palkitaan toisella maisterin tason tutkinnolla.
Kaksoistutkinto-ohjelma tarjoaa osaamista sekä kokeellisen- että laskennallisen materiaalitieteen alalta kattaen kaikki yleisimmät materiaalit.
Kaksoistutkinto-ohjelma tarjoaa osaamista sekä kokeellisen- että laskennallisen materiaalitieteen alalta kattaen kaikki yleisimmät materiaalit.

Materiaaliopin laitoksen hedelmällinen yhteistyö UPM Madridin kanssa on jatkunut jo vuosia. Opiskelija- ja opettajavaihtona alkanut yhteistyö on tiivistynyt vuosien aikana, ja varsinkin opiskelijat ovat omaksuneet Madridin vaihtokohteekseen ja siitä on tullut erittäin suosittu kohde.

Muutama vuosi sitten TTY:n opiskelijoille tarjottiin mahdollisuutta opiskella vaihtovuoden aikana joko pääaine- tai sivuainekokonaisuus. Nämä kokonaisuudet tuotiin materiaalitekniikan DI-ohjelman opinto-oppaisiin, ja osalla UPM:n tarjoamilla kursseilla on myös TTY:n kurssinumerot. Tiivis yhteistyö on jatkunut jo vuosia, ja yliopiston lehtori Mikko Hokka on opettanut vuosittain mikroplastisuuteen liittyvää kokonaisuutta Madridissa vuodesta 2012 alkaen. Myös tutkijavaihto ja muu tutkimusyhteistyö yliopistojen välillä on erittäin aktiivista.

Uusin askel yhteistyössä on DI-vaiheen kaksoistutkinto-ohjelma. Tässä ohjelmassa opiskelijoiden suorittamat opinnot hyväksytään molemmissa yliopistoissa, ja opiskelijat voivat suorittaa TTY:n tutkinnon lisäksi UPM:n vastaavan tutkinnon Master in Materials Engineering (Máster Universitario en Ingeniería de Materiales).

Ohjelmaan valitut TTY:n opiskelijat suorittavat TTY:llä ensimmäisen vuoden diplomi-insinööriopinnot, eli 60 opintopistettä, jonka jälkeen he suorittavat UPM:ssä loput 60 opintopistettä. Myös diplomityö on tarkoitus tehdä vaihtovuoden aikana, mutta tarkastaja nimetään molemmista yliopistoista. Kaikki opinnot, mukaan lukien diplomityö, hyväksytään molemmissa yliopistoissa, jolloin opintojen laajuus, josta kaksi tutkintoa myönnetään, on 120 opintopistettä. Opinnot valitaan yliopistojen opinto-oppaista siten että ne täydentävät toisiaan eikä päällekkäisyyttä synny. TTY:n opiskelijoille tarjotaan UPM:n tutkinnosta opintoja, joita TTY:llä ei tarjota ainakaan samassa laajuudessa. Samoin UPM:n opiskelijat valitsevat TTY:n opinto-oppaasta opintoja, jotka tuottavat merkittävää lisäarvoa heidän tutkinnolleen. Näin yliopistomme pystyvät tarjoamaan opiskelijoilleen yhdessä paljon enemmän, ja opiskelijoilla on aito mahdollisuus hankkia ainutlaatuista ja räätälöityä osaamista ja erottua edukseen työmarkkinoilla.

Materiaalitekniikan kansainväliselle ohjelmalle tämä on erittäin hyvä mahdollisuus nostaa EU:n sisältä tulevien opiskelijoiden määrää. Kaksoistutkinto-ohjelma sopii myös materiaalitekniikan kansainväliseen luonteeseen erittäin hyvin. Materiaalitekniikassa, niin akateemisessa tutkimuksessa kuin myös teollisuudessakin, tarvitaan kansainvälisiä kontakteja, yhteistyötä sekä monialaista osaamista.

Lisätietoja: TkT Mikko Hokka, yliopistonlehtori

Uutisen jättäjä: Mikko Hokka
Uutisen päivittäjä: Tuuli Laukkanen
Asiasanat: opiskelu ja opetus, palvelut ja yhteistyö, kansainvälinen opetus, kaksoistutkinto, materiaalioppi