Antti Kaunonen: Yhteistyöstä hyötyvät kaikki Pirkanmaalla - Tampereen teknillinen yliopisto

Antti Kaunonen: Yhteistyöstä hyötyvät kaikki Pirkanmaalla

Yliopiston ja yritysten välinen yhteistyö on avainasemassa nyt ja tulevaisuudessa. Uudet poikkitieteelliset sovellukset kannattelevat koko Suomea globaalissa kilpailussa, sanoo TTY-säätiön hallituksen jäsen Antti Kaunonen.  

Minulla on suuri kunnia kuulua Tampereen teknillisen yliopiston säätiön hallitukseen. Olen kiitollinen mahdollisuudesta osallistua Pirkanmaan seudun osaamisen kasvattamiseen. Hallitus tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa yliopiston suuntaan ja antaa myös tuntuman maailmaan, jossa nuoret osaajat kasvavat. Me tarvitsemme yrityksissä uusia osaajia tuoreilla ajatuksilla.

Välillä herää keskustelua siitä, mitä hyötyä yritysten ja yliopistojen yhteistyöstä on. Minusta on täysin selvää, että yhteistyöstä hyötyvät kaikki. Oppilaitokset, tutkimuslaitokset ja yritykset muodostavat yhdessä osaamiskeskittymiä, joista syntyy synergiahyötyjä kaikille osapuolille. Lisäksi osaamiskeskittymät tuovat sekä alueelle että koko yhteiskunnalle opiskelupaikkoja, työpaikkoja, uutta liiketoimintaa ja kasvua.

Yliopisto tekee perustutkimusta yhteiseen hyvään ja kaikkien hyödynnettäväksi sekä kouluttaa uusia osaajia yhteiskunnan ja liike-elämän tarpeisiin. Tutkimuslaitokset toimivat perustutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen välimaastossa vauhdittamassa uuden tiedon synnyttämistä. Yritysmaailmassa sovelletaan perustutkimukseen ja soveltavaan tutkimukseen pohjautuvia ajatuksia liiketoiminnan hyödyksi. Yritysmaailmassa meillä ei ole suuria mahdollisuuksia perustutkimukseen. Uudet innovaatiot ja tuotekehitys tarvitsevat raaka-aineeksi jatkuvasti uusinta tutkimustietoa ja erilaisia näkökulmia. Tarvitaan tiivistä ja jatkuvaa yhteistyötä eri osapuolten välillä, jotta kokonaisuus muodostuu suuremmaksi kuin osiensa summa.

Yritysyhteistyö on olennaista myös opiskelijoiden näkökulmasta. Tiiviit suhteet yritysten ja oppilaitosten välillä helpottavat sitä, että matkan varrella opiskelijoille kertyy harjoitustöitä ja harjoittelu- sekä työpaikkoja. Samalla yritykset varmistuvat siitä, että koulutus tuottaa sopivaa osaamista yritysmaailman tarpeisiin. Tärkeintä minulle on, että yliopistosta valmistuneilla diplomi-insinööreillä on teoreettiset valmiudet omaksua erilaisia yritys- ja elinkeinoelämän osaamisia. Elämä on jatkuvaa oppimista myös tutkinnon suorittamisen jälkeen. Valmistuvat diplomi-insinöörit tuovat myös aina uusia osaamisia ja uusia ajatuksia yrityksiin edesauttaen yritysten uusiutumista.  

Haluamme yrityksenä olla lähellä osaamiskeskittymiä. Kalmarin Tampereen toiminnot siirrettiin Ruskoon lähelle Hervannan osaamiskeskittymää, jonka ydin on Tampereen teknillinen yliopisto. Yrityksenä hyödymme kiistatta tästä läheisyydestä.

Pirkanmaalla on laajemminkin mahtava osaamiskeskittymä, joka muodostuu aktiivisesta yhteistyöstä yli tiedekunta-, oppilaitos- ja organisaatiorajojen. Yhteisprojektit yritysten, VTT:n ja oppilaitosten kesken tuovat markkinoille uusia poikkitieteellisiä sovelluksia, jotka auttavat Suomea pärjäämään kilpailussa maailmalla. Odotan mielenkiinnolla, miten Tampere3 eli Tampereen yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun yhdistelmä tuo talouden, tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan osaajat entistä lähemmäs toisiaan. Uuden yliopistokonsernin rakentamisessa kannattaa varmistaa hyvä vuorovaikutus yritysten kanssa perustuen "Hervannan henkeen". Odotettavissa on raikkaita ajatuksia ja uudenlaisia mahdollisuuksia koko Pirkanmaan elinkeinoelämälle.

Antti Kaunonen

Tekniikan tohtori Antti Kaunonen on tehnyt pitkän uran kansainvälisten teknologiayritysten palveluksessa Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Kiinassa. Tällä hetkellä hän työskentelee Cargotecin Kalmar-liiketoiminta-alueesta vastaavana johtajana. TTY-säätiön hallituksessa hän on toiminut vuodesta 2014 lähtien.

Päivittäjä: Katja Ayres, 30.03.2017 15:52.
Sisällöstä vastaa: Ayres Katja
Asiasanat: opiskelu ja opetus, tiede ja tutkimus, palvelut ja yhteistyö, tietoa tty:stä, hallitus, hallituksen kolumni