Uutiset ja tapahtumat - Tampereen teknillinen yliopisto

Kirjaston ja kielikeskuksen henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut alkavat

Tampereen teknillisessä yliopistossa, Tampereen yliopistossa ja Tampereen ammattikorkeakoulussa aloitetaan yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat kirjastojen ja kielikeskusten henkilöstöä.

Neuvotteluiden taustalla on Tampereen teknillisen yliopiston, Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun yhteistyö, jossa parhaillaan selvitetään kirjasto- ja kielikeskustoimintojen yhteistä järjestämistä.

Työnantaja aloittaa pääluottamusmiesten kanssa neuvottelun 10.4. 2017. Yhteistoimintaneuvottelussa käsitellään organisaation toiminnan muutoksista aiheutuvia henkilöstövaikutuksia ja töiden järjestelyjä. 

Yhteistoimintaneuvotteluissa ei käsitellä henkilöstön irtisanomista, lomauttamista tai osa-aikaistamista, vaan tavoitteena on yhdessä henkilöstön kanssa löytää ratkaisut toimintojen muutoksiin. Päätökset tehdään neuvottelujen jälkeen. Suunnitellut toimenpiteet tulevat voimaan viimeistään 1.1.2019.

Lisätiedot: hallintojohtaja Tiina Äijälä, puh. 040 849 0333,

Uutisen jättäjä: Katja Ayres
Asiasanat: palvelut ja yhteistyö, ohjeet ja päätökset, tietoa tty:stä, toiminnan suunnittelu