Uutiset ja tapahtumat - Tampereen teknillinen yliopisto

Kaupunkirakenne vaikuttaa merkittävästi yhteiskunnan resurssitehokkuuteen

Tampereen teknillisen yliopiston tutkijat kehittivät resurssitehokkuusmallin, joka auttaa kaupunkirakenteen suunnittelussa ja hallinnassa.

Uudessa resussitehokkuusmallissa esitetään kolme väylää resurssitehokkuuden edistämiseksi: ylimääräisen kulutuksen välttäminen, tekniikan ja tilojen optimointi sekä uudet resurssitehokkaat hybridit, joissa tila ja toiminta nivoutuvat yhteen ennen näkemättömällä tavalla.

Malli syntyi WHOLE-hankkeessa, jonka tuloksia voidaan hyödyntää maankäyttö- ja rakennuslain kehittämisessä, alueidenkäytön suunnittelussa ja ohjauksessa sekä pohdittaessa resurssitehokkuuteen ja kaupunkiseutujen kestävään kehitykseen liittyviä kysymyksiä.

Rakennettu ympäristö ja kaupungin eri toiminnot ovat merkittäviä materiaali- ja energiaresurssien kuluttajia. Samalla ne ovat myös tärkeitä sosiaalisten ja teknisten taitojen, hyvinvoinnin ja taloutta uudistavien innovaatioiden, eli uusien resurssien tuottajia.

- Kaupunki tulee nähdä paitsi resurssien kuluttajana myös resurssien tuottajana. Myös laadulliset resurssit tulee ottaa huomioon resurssitehokkuudesta puhuttaessa, tutkimusryhmä toteaa.

WHOLE-tutkimuksessa kaupunkirakenne nähdään tuotannon ja kulutuksen vuorovaikutusta välittävänä tilallisten ja toiminnallisten verkostojen kudoksena. Sen verkostokytkennät vaikuttavat resurssien virtoihin ja uusien resurssien syntymiseen.

Hankkeen päätuloksena syntynyt kaupunkirakenteen kokonaisvaltainen resurssitehokkuusmalli hahmottaa erilaiset resurssitehokkuutta parantavat päätöstyypit. Siinä esitetään myös laaja resurssitehokkuuden toimintaohjelma, jota voidaan soveltaa yhdyskuntien suunnittelun eri vaiheissa.

Tutkijat kehittivät myös resurssitehokkuuden indikaattoreita ja laskentamenetelmiä: materiaaliset, aineettomat ja tilalliset resurssit yhdistävän laskentamallin sekä liikenteen laadullisen arviointimallin.

- Kaupunkien resurssitehokkuutta ei voida parantaa pelkällä kaupunkirakenteen tiivistämisellä, vaan erilaiste verkostojen integraatio on tärkeää. Työssä nousivat esiin monipuoliset verkostoyhteydet, saavutettavuus sekä kaupungin tilojen ja rakenteiden muuntojoustavuus, tutkijat summaavat.

WHOLE-hanke toteutettiin osana valtioneuvoston vuoden 2015 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Lisätietoja: professori Panu Lehtovuori, TTY Arkkitehtuuri, p. 050 525 0252, sekä projektitutkija Jaana Vanhatalo, TTY Arkkitehtuuri,  p. 040 849 0426, jaana.vanhatalo@tut.fi

Uutisen jättäjä: Sanna Kähkönen
Asiasanat: tiede ja tutkimus, arkkitehtuuri