Uutiset ja tapahtumat - Tampereen teknillinen yliopisto

Julkisivujen ja parvekkeiden talvikorjaukseen viimein kattava ohjeistus

Julkisivuja ja parvekkeita on jo pitkään osattu korjata myös talviolosuhteissa, minkä lisäksi nykyisin sääsuojaus lisääntyy myös kesäkorjaamisessa. Silti edelleen korjaaminen keskittyy hyvin suurelta osin kesäkaudelle, mihin yksi suurimmista syistä on ollut luotettavan tiedon ja ohjeistusten puute.

Julkisivujen ja parvekkeiden jatkuvasti lisääntyvän korjaustarpeen vuoksi on lähes välttämätöntä jatkaa korjaushankkeita myös normaalin ruuhka-ajanjakson eli toukokuun ja lokakuun välisen ajan ulkopuolelle. Tällä hetkellä julkisivukorjaukset ovat keskittyneet lähinnä lämpimänä vuodenaikoina toteutettaviksi, minkä seurauksena Suomen lyhyenä kesäkautena julkisivu-urakoitsijat ovat ylityöllistettyjä ja talvikaudella vailla töitä.  Hidasteena talvikorjaamisen lisääntymiselle ovat olleet mm. tiedon puute korjausmenetelmien soveltuvuudesta ja kustannuksista sekä pelko laadunhallinnan haasteista. Siksi talvikorjausohjeelle on ollut jo pitkään kysyntää, jotta hyvät ja laadukkaat toimintatavat leviävät niin rakennuttajien, suunnittelijoiden kuin urakoitsijoidenkin tietoisuuteen.

Lukuisia muitakin Betoniyhdistys ry:n kirjasarjassa julkaistuja oppaita kirjoittanut TTY:n Rakenteiden elinkaaritekniikan tutkimusryhmä kirjoitti vuoden 2017 aikana kauan kaivatun ohjeen, joka julkaistaan kevään aikana nimellä ”by 70 Julkisivujen ja parvekkeiden talvikorjaus 2018”. Ohjeessa käydään läpi talvikorjausta yleisesti sisältäen mm. talvitoteutuksen huomioonottamisen urakka-asiakirjoissa ja hankesuunnittelussa, talvikorjaustuotteiden, -materiaalien ja –työtapojen erityispiirteet, talvikorjauksen aiheuttamat kustannukset sekä malleja kustannusten jakamiseen tilaajien ja urakoitsijoiden kesken. Ohjeen laajin kappale käsittelee talviolosuhteiden hallintaa, mihin kuuluu sääsuojausmenetelmät ja niiden olosuhdehallinta, pölyn ja haitallisten aineiden hallinta, työtilan valaistus, lumen, jään ja sulamisvesien hallinta sekä yleiset työmaan turvallisuusasiat. Lopuissa ohjeen lukuja käydään läpi julkisivumateriaalikohtaisesti sekä julkisivuun liittyvien rakenneosien kautta eri korjausmenetelmien erityispiirteet talvikorjauksessa. Jokainen luku pitää sisällään erityisesti talvikorjaamisessa huomioon otettavat asiat, tuotteiden varastoinnin sekä lopussa listauksen talvikorjaamisen laatuvaatimuksista, mistä on helppo tarkistaa oleellisimmat huomioon otettavat asiat. Lisäksi osassa luvuista on otettu esiin esimerkkejä haastavista tilanteista sekä esitelty ratkaisuja niiden hallitsemiseen.

Julkaisu on suunnattu suunnittelijoille, rakennuttajille, urakoitsijoille sekä työmaan valvojille. Ohjeen kirjoittamista valvoneessa, Julkisivuyhdistys ry:n vetämässä toimikunnassa ja samalla projektia rahoittamassa oli mukana 21 alan yritystä ja yhdistystä sekä Rakennustuotteiden Laatu Säätiö SR.

Lisätietoja: Toni Pakkala, puh 040 198 1962, etunimi.sukunimi@tut.fi

Uutisen jättäjä: Elina Soininen
Asiasanat: tiede ja tutkimus, työssä tty:llä, näkyvyys ja viestintä, rakennustekniikka, momentti,