Uutiset ja tapahtumat - Tampereen teknillinen yliopisto

EU-projekti BioBarr kehittää uusia biohajoavia pakkausmateriaaleja

Tampereen teknillinen yliopisto on mukana yli kolmen miljoonan euron hankkeessa, jossa tutkitaan biopohjaisia materiaaleja.
TTY:n päällystys- ja laminointi-linjaa tullaan käyttämään hankkeessa biomuovien prosessoitavuuden kehittämiseen ja materiaalien pilot-mittakaavaiseen demonstroimiseen
TTY:n päällystys- ja laminointi-linjaa tullaan käyttämään hankkeessa biomuovien prosessoitavuuden kehittämiseen ja materiaalien pilot-mittakaavaiseen demonstroimiseen

BioBarr projekti (New Bio-based Food Packaging Materials with Enhanced Barrier Properties, Grant Agreement No. 745586) on saanut yli 3 milj. euron rahoituksen nelivuotiseen tutkimukseen Horizon 2020 -ohjelman ja Bio-Based Industries Public-Private Partnership -konsortion rahoittamana.

1. kesäkuuta 2017 alkanut hanke käsittää seitsemän partneria neljästä eri maasta – Italia, Espanja, Saksa ja Suomi. Hankkeen tavoitteena on kehittää uusia biopohjaisia ja biohajoavia, hyvät suojaominaisuudet omaavia, materiaaleja ruokapakkauksiin. Hankkeessa tutkitaan italialaisen Bio-on-yrityksen orgaanisesta jätteestä valmistamaa biomuovia (PHA, polyhydroksialkanoaatti) potentiaalisena perinteisten öljypohjaisten muovien korvaajana. Tavoitteena on demonstroida kehitetyt uudet materiaalit teollisessa mittakaavassa ja valikoiduissa ruokapakkauksissa.

Tampereen teknillisen yliopiston Paperinjalostus- ja pakkaustekniikan tutkimusryhmän roolina hankkeessa on kehitettävien biohajoavien materiaalien prosessointi ja materiaalitekninen tutkimus. Tutkimusryhmällä on vahva osaaminen muovien ekstruusiosta ja yli 20 vuoden kokemus biomuovien prosessoinnista. Prosessoitavuuden lisäksi kehitettävine uusien pakkausmateriaalien ominaisuudet tullaan kattavasti analysoimaan, jotta varmistetaan loppukäyttökohteiden asettamat vaatimukset.

Konsortio:

• Tecnoalimenti S.C.p.A. (koordinaattori, Italia)

• BIO-ON S.p.A. (Italia)

• CHIMIGRAF IBERICA S.L. (Espanja)

• Centro Nacional de Tecnologia y Seguridad Alimentaria (CNTA) – Laboratorio de Ebro (Espanja)

• DANMARK TEKNISKE UNIVERSITET (Tanska)

• ICIMENDUE SRL (Italia)

• TTY-SÄÄTIÖ - Tampereen teknillinen yliopisto

 

Yhteyshenkilöt:

Yliopistotutkija, projektipäällikkö, TkT Johanna Lahti,

Professori Jurkka Kuusipalo,

Materiaaliopin laboratorio/Paperinjalostus- ja pakkaustekniikka

http://www.tut.fi/mol

Uutisen jättäjä: Johanna Lahti
Uutisen päivittäjä: Tuuli Laukkanen
Asiasanat: tiede ja tutkimus, palvelut ja yhteistyö, tietoa tty:stä, biomuovi, biohajoavuus, pakkaus, materiaalitekniikka, materials science