Uutiset ja tapahtumat - Tampereen teknillinen yliopisto

ECIU:n Brysselin toimiston johtaja tutustumassa TTY:hyn

Tampereen teknillinen yliopisto on vuoden alusta lähtien ollut nuorten, innovatiivisten eurooppalaisyliopistojen konsortion ECIU:n jäsen. ECIU:n Brysselin toimiston johtaja Olga Wessels vierailee TTY:llä parhaillaan.
ECIU:n Brysselin toimistoa johtaa Olga Wessels, jonka tehtävänä on edustaa ECIU:ta ja sen jäsenyliopistoja EU-tasolla.
ECIU:n Brysselin toimistoa johtaa Olga Wessels, jonka tehtävänä on edustaa ECIU:ta ja sen jäsenyliopistoja EU-tasolla.

ECIU (The European Consortium of Innovative Universities) on 12 yliopiston kasvava verkosto, jossa edistetään monin konkreettisin tavoin jäsenyliopistojen kansainvälistymistä ja EU-asioita.

ECIU perusti pysyvän toimiston Brysseliin lokakuussa 2017. Toimisto edistää verkoston näkyvyyttä ja vaikuttavuutta Brysselissä. Toimisto avautui juuri oikeaan aikaan, koska Euroopan komissio on parhaillaan käynnistämässä uusien ohjelmien valmistelua. Nykyisistä ohjelmista ECIU:n jäsenille tärkeimpiä ovat Horisontti 2020, Erasmus+ sekä Euroopan rakenne- ja investointirahastot. Näiden ohjelmien seuraajat käynnistyvät vuonna 2021.   

ECIU:n edustajana Olga Wessels vahvistaa verkoston profiilia ja edistää sen näkyvyyttä eurooppalaisten instituutioiden luotettavana kumppanina EU-tason päätöksenteossa ja ohjelmien kehittämisessä. Wessels on ollut usean vuoden ajan aktiivisesti mukana Brysselin opetus- ja tutkimusverkostoissa ja hänellä on toimivat suhteet muun muassa Euroopan komissioon ja parlamenttiin.

Olga Wessels keskustelee vierailunsa aikana TTY:n rehtoraatin ja ECIU:n TTY:n avainhenkilöiden kanssa. Hän osallistuu myös tenure track -tutkijoiden tapahtumaan Kampusklubilla.


Lisätietoja:

kansainvälisten asioiden päällikkö, ECIU:n TTY:n paikalliskoordinaattori Minna Haka-Risku, minna.haka-risku@tut.fi, puh. 040 849 0483

The European Consortium of Innovative Universities

ECIU Twitterissä: @ECIUniversities

Interface: ECIU brings together young, innovative universities

 

 

Uutisen jättäjä: Sara Riihimäki
Asiasanat: palvelut ja yhteistyö, tietoa tty:stä, näkyvyys ja viestintä, eciu