Uutiset ja tapahtumat - Tampereen teknillinen yliopisto

COMBI-hanke puolivälissä – Tuloksia esiteltiin yleisöseminaarissa TAMKissa

COMBI-tutkimushanke on ollut käynnissä runsaat puolitoista vuotta ja on saavuttanut hankkeen puolivälin. 26.1.2017 hankkeen osapuolet ja tutkimuksesta kiinnostuneet kerääntyivät TAMKin kuulemaan hankkeen etenemisestä ja uusimmista tutkimustuloksista järjestyksessään toiseen yleisöseminaariin.
Tulosseminaariin oli ilmoittautunut yli 300 kuulijaa. Seminaari oli nähtävissä livenä myös netin kautta.
Tulosseminaariin oli ilmoittautunut yli 300 kuulijaa. Seminaari oli nähtävissä livenä myös netin kautta.

Seminaarin yhtenä yhdistävänä teemana oli rakennusten ylläpito, joka tuntui huonosti hoidettuna olevan ongelma, mutta toisaalta hyvin toteutettuna myös ratkaisu moneen tutkittuun asiaan. Petri Annilan tutkimista kuntotutkimusraporteista on selvinnyt, että ongelmia on ollut erityisesti maanvastaisissa rakenteissa, joissa vauriot liittyvät yleensä tunnettuihin riskirakenteisiin ja vauriomekanismeihin. Ongelmana on kuitenkin pitkä aika vaurioiden muodostumisen ja niiden havaitsemisen ja lopulta korjaamisen välillä. Eero Tuominen kertoi COMBIn kokeista, joissa materiaaleille on määritetty rakennusfysikaalisia materiaaliominaisuuksia ja tehty rakennekokeita, joiden perusteella saadaan tarkempaa tietoa rakenteiden käyttäytymisestä.

Sakari Uusitalo tarkasteli palvelurakennuksissa tehtäviä erilaisia seurantamittauksia, joista ei monesti ole hyötyä, koska mitataan vääriä asioita tai mittaukset eivät ole tarpeeksi hyvin kohdennettu. Esimerkiksi pelkästään kerroskohtaisista mittauksista ei välttämättä pysty päättelemään, onko ongelma ilmanvaihdossa, lämmityksessä vai jossain muussa asiassa. Sakarin tutkimuksesta saadaan lisää tietoa ja suosituksia sähköenergiamittausten tekemiseen. Mihkel Kivisten tekemissä ilmanpaine-erojen mittauksissa palvelurakennuksista saadaan tietoa ilmanvaihtojärjestelmän todellisesta pitkäaikaisesta toiminnasta, jolloin ongelmakohtiin voidaan jatkossa vaikuttaa. Tähän mennessä saatujen tulosten perusteella näyttää siltä, että mitatuissa palvelurakennuksissa on ajoittain liian paljon alipainetta. Myös korkeita paine-eropiikkejä esiintyy useissa kohteissa.

Olli Teriön mukaan rakennusten suunnitteluvaiheen pöytäkirjoissa on tulkintavaikeuksia, jolloin rakennusten omistajien saattaa olla vaikea arvioida toimiiko heidän rakennuksensa energiatehokkaasti. Teriö ja Pihlajamaa esittelivät energiakorttia, joka on luotu helpottamaan tavoitteiden dokumentointia ja varmistusta rakennuksen valmistuttua. Pirkko Harsia toi esille, että uusiutuvan energian määrän kasvaessa tulisi tarkastella myös uusiutuvan energian etätuotannon roolia rakennusten energiatehokkuuden määrittelyssä. Aiheesta tehty selvitys on saatavilla COMBI-hankkeen kotisivuilla.

Malin Moision ja Taru Lindbergin laskelmien perusteella rakennuksen muoto ei ole usein niin merkittävä tekijä energiatehokkuudelle, kuin aikaisemmin on ajateltu. Rakennuksen käyttöä olisi hyvä vertailla esimerkiksi käyttöastetta kohti. Juha Jokisalon energia- ja elinkaarikustannuslaskelmien mukaan lämpöpumput ovat elinkaarikustannuksiltaan paras vaihtoehto. Paula Sankelon tutkimuksesta selviää, että aurinkosähkö kannattaa pyrkiä käyttämään itse mahdollisuuksien mukaan koko tontin sähkötarpeisiin. Järkevimpiä käyttökohteita ovat koko vuoden käytössä olevat rakennukset, kuten esimerkiksi vanhainkodit.

Tutkimustulosten esittelyn lisäksi Jyrki Kauppinen oli viime vuoden tapaan kertomassa ympäristöministeriön kuulumisia. Kaikki yleisöseminaarin PowerPoint-esitykset ovat saatavilla www.tut.fi/rakennusfysiikka/combi.

Seuraava COMBI-hankkeen tulosseminaari järjestetään vuoden 2018 alussa.

Teksti: Henna Kivioja

Uutisen jättäjä: Eija Haapaniemi
Uutisen päivittäjä: Tuuli Laukkanen
Asiasanat: tiede ja tutkimus, työssä tty:llä, näkyvyys ja viestintä, rakennustekniikka, combi, yleisöseminaari, energia