Uutiset ja tapahtumat - Tampereen teknillinen yliopisto

Rakennusalan opinnäytteille palkintoja

Liikesivistysrahastoon kuuluva Oskari Vilamon rahasto palkitsee vuosittain parhaat edellisenä vuonna valmistuneet rakennusalan opinnäytteet. Yksi kolmesta väitöskirjastaan palkitusta on TTY:ltä väitellyt Marco D´Ignazio.

Oskari Vilamon rahaston tämänvuotiset väitöskirjapalkinnot on myönnetty tekniikan tohtori Marco D´Ignaziolle Tampereen teknillisestä yliopistosta sekä tekniikan tohtori Henri Haimille ja tekniikan tohtori Kaisa Västilälle Aalto-yliopistosta.

Marco D'Ignazio tutki väitöstyössään suomalaisen savimaan leikkauslujuuden karakterisointia ja mallintamista. Suomessa esiintyy runsaasti pehmeää savimaata etenkin rannikkoalueilla. Savisen maaperän leikkauslujuus on alhainen ja se pakkautuu helposti tiiviiksi, mikä tekee esimerkiksi ratapenkereiden stabiliteettilaskelmista ongelmallisia. Pehmeän saven mekaaninen käyttäytyminen on monimutkaista ja leikkauslujuuden luotettava arviointi edellyttää usein kalliita laboratorio- ja kenttäkokeita.

Suppean testauksen ja konservatiivisten hypoteesien seurauksena päädytään nykyisin usein kalliisiin suunnitteluratkaisuihin. Marco D’Ignazio esittelee väitöskirjassaan ensimmäistä kertaa suomalaisen savimaan leikkauslujuuden riippuvuussuhteita sekä antaa vinkkejä alan toimijoille.

– Väitöskirjani sisältää useita hyödyllisiä ja käytännöllisiä ohjeita maanrakennusinsinööreille Suomessa ja ulkomailla. Tulokset antavat myös vahvan pohjan jatkotutkimukseen, D'Ignazio kertoo väitöstiedotteessaan.

Rahasto myönsi myös kahdeksan diplomityöpalkintoa, jotka menivät tänä vuonna Aalto-yliopistosta ja Oulun yliopistosta valmistuneille diplomi-insinööreille ja arkkitehdeille.

Uutisen jättäjä: Sanna Kähkönen
Asiasanat: tiede ja tutkimus, rakennustekniikka