Uutiset ja tapahtumat - Tampereen teknillinen yliopisto

TTY ja Roadscanners yhteistyössä älykkään liikenteen testausekosysteemin parissa

TTY:n maa- ja pohjarakenteiden yksikön tutkijat toteuttavat Aurora-hankkeen tierakenneinstrumentoinnit yhteistyössä Roadscanners Oy:n kanssa.
TTY:n tutkija tekemässä VT21:lle asennettujen tierakenteen kokoonpuristumaa mittaavien antureitten paikalleenmittausta Muoniossa.
TTY:n tutkija tekemässä VT21:lle asennettujen tierakenteen kokoonpuristumaa mittaavien antureitten paikalleenmittausta Muoniossa.

Liikenneviraston mobilisoima Aurora-hanke tulee tarjoamaan maailman ensimmäisen älykkäälle liikenteelle tarkoitetun arktisen testausekosysteemin. VT21:lle sijoittuva Aurora-testialue sijaitsee noin kymmenen kilometrin matkalla Muonion keskustaajaman ympäristössä. Testialue mahdollistaa muun muassa autonomisten ajoneuvojen ohjausjärjestelmien testaamisen ja niiden tierakennetta rasittavan vaikutuksen tutkimisen pohjoisten alueiden erityisolosuhteissa.

Niin kutsuttujen autonomisten ajoneuvojen kehitystyö etenee kiivaasti monella taholla ja uuden ajoneuvotekniikan suurta läpimurtoa voidaan odottaa tapahtuvaksi jo seuraavien 5–10 vuoden aikana. Käytännössä tätä kehitystyöstä tehdään kuitenkin lähes pelkästään kesäolosuhteiden näkökulmasta, vaikka vain pientä osaa niin Euroopan kuin Pohjois-Amerikankin pinta-alasta voidaan pitää ympärivuotisesti lumettomana alueena. Jotta kaikkia autonomisia ajoneuvoja ei jouduttaisi koko talvikaudeksi jättämään talliin, tarvitaan kehitystyötä, joka ottaa huomioon niin lumisateen, sumun, pimeyden ja tiellä lentävän loskan kuin jään ja lumen peittämät tiemerkinnätkin. Tähän tarpeeseen vastaa omalta osaltaan Liikenneviraston käynnistämä Aurora-hanke, pohjoisten alueiden älyliikenteen testausekosysteemi.

Tierakenteisiin kohdistuvan rasitusvaikutuksen kannalta yksi keskeisimmistä tulevaisuuden haasteista liittyy autonomisten ajoneuvojen ajouran vaihteluun – käytännössä sen dramaattiseen vähenemiseen ihmisten ohjaamiin ajoneuvoihin verrattuna. Henkilöautojen osalta tämä tarkoittaa tien päällysteeseen kohdistuvan nastarengaskulutuksen voimakasta keskittymistä kapealle vyöhykkeelle kummankin pyöräuran kohdalle. Aivan vastaavalla tavalla myös raskaitten ajoneuvojen tien alempia rakennekerroksia kuormittava vaikutus keskittyy tarkasti samoihin kohtiin, eivätkä hieman toisistaan poikkeavia ajolinjoja pitkin ajavat rekat enää kompensoi toistensa aiheuttamaa tierakenteen pinnan painumaa. Käytännössä vaarana siis on, että teiden urautuminen tulee myös tästä syystä voimakkaasti nopeutumaan.

Kuluneen kesän ja edessä olevan syksyn aikana TTY:n maa- ja pohjarakenteiden yksikön tutkijat ovat toteuttamassa Aurora-hankkeella kahden tiepoikkileikkauksen kattavaa rakenneinstrumentointia. Sen avulla pystytään havainnoimaan ylittävien ajoneuvojen aiheuttamaa tierakenteen rasitustilaa tarkasti ja monipuolisesti. Molemmilla kohteilla rakenneinstrumentoinnin täydentää Roadscanners Oy:n toimittama Percostation-mittausasema. Se mahdollistaa tierakenteen eri kerrosten lämpötilan ja kosteusolosuhteiden jatkuvan monitoroinnin vuodenaikojen ja sääolosuhteiden vaihdellessa. Lisäksi Roadscanners Oy:n toimittamilla mittausjärjestelmillä seurataan mittauskohteiden tien pintaa lämpökameralla, ajoneuvojen ajolinjoja laserkeilaimella sekä ajoneuvojen massoja instrumentointikohteiden lähellä olevaan siltaan asennetulla Weigh in motion -laitteistolla.

– Aurora-hankkeelle tehtävät rakenneinstrumentoinnit ovat kokonaisuudessaan yhdet kattavimmista mitä Euroopassa on viimeisten vuosikymmenten aikana tehty, toteaa Roadscanners Oy:n toimitusjohtaja, TTY:n dosentti Timo Saarenketo.

– Nyt meillä on käytössämme mittausjärjestelmä, joka mahdollistaa sekä jo käytössä olevien uusien entistä painavampien rekkojen rasitusvaikutusten mittaamiseen kuin tulevien autonomisten ajoneuvojen tierasituksen ennakoinninkin, täydentää TTY:n professori Pauli Kolisoja.

Lisätietoja:

Tampereen teknillinen yliopisto
Professori, Pauli Kolisoja

Roadscanners Oy
Toimitusjohtaja Timo Saarenketo, puh. 050 543 0021, timo.saarenketo(at)roadscanners.com

Aurora-hanke
http://www.liikennevirasto.fi/web/en/e8-aurora#.Wa1hGmcUlaR

Uutisen jättäjä: Elina Soininen
Uutisen päivittäjä: Sanna Kähkönen
Asiasanat: tiede ja tutkimus, palvelut ja yhteistyö, työssä tty:llä, näkyvyys ja viestintä, rakennustekniikka