Uutiset ja tapahtumat - Tampereen teknillinen yliopisto

Sitowise ja TTY solmivat yhteistyösopimuksen

Sito Oy:n ja Wise Group Oy:n yhdistyessä syntynyt Sitowise ja Tampereen teknillinen yliopisto solmivat rakennustekniikan alan yhteistyösopimuksen 20.6.2017. Sopimuksella luodaan entistä parempi pohja molempia osapuolia hyödyttävälle yhteistyölle.
Kuvassa vasemmalta Pauli Kolisoja (TTY), Jouni Huura (Sitowise), Matti Pentti (TTY), Timo Karjalainen (Sitowise) ja alhaalla Kimmo Anttalainen (Sitowise) ja Heli Harrikari (TTY).
Kuvassa vasemmalta Pauli Kolisoja (TTY), Jouni Huura (Sitowise), Matti Pentti (TTY), Timo Karjalainen (Sitowise) ja alhaalla Kimmo Anttalainen (Sitowise) ja Heli Harrikari (TTY).

Yhteistyön yhtenä keskeisenä tavoitteena on edesauttaa ajankohtaisen ja tuoreen tiedon sisällyttämistä opetussisältöihin sekä tukea koulutussisältöjen kehittämistä. Opinnäytetöiden teettämisellä yrityksille tärkeistä aiheista edistetään uusien osaajien rekrytointia ja opiskelijoiden työpaikan saantia.

Toisena keskeisenä tavoitteena on käynnistää ja toteuttaa yhteisiä tutkimushankkeita, jotka hyödyntävät yrityksen liiketoiminnan ja osaamistarpeiden kehittämistä. Yhteisesti määriteltyjen, pitkäjänteisten hankekokonaisuuksien avulla voidaan tuoda ratkaisumalleja havaittuihin ongelmiin sekä edistää uusien kilpailukykytekijöiden synnyttämistä monipuolisen osaamisen avulla.

- Syntyneen sopimuksen myötä on odotusarvomme yhteistyön kehittymiselle korkealla. TTY on kaiken toimintamme osalta aina ollut ja nyt korostetusti erityinen kumppani. Tässä taustalla tietysti vaikuttaa myös esimerkiksi se, että suuri osa Tampereen henkilöstöstämme on TTY kasvatteja, kommentoi aluejohtaja Timo Karjalainen.

- TTY:n toiminnan laajuuden ja vireillä olevan Tampere3-hankeen myötä on lukuisia yhteistyön rajapintoja, joissa Sitowise haluaa olla mukana tukemassa kokonaisuutta. Kuitenkin kaikkein oleellisin tekijä yhteistyölle on opiskelijat. Heille tai teille pyrimme edelleen tätä kautta olemaan luonteva jatkumo tai silta työelämään, opiskeluiden rinnalla ja opiskeluiden jälkeen, jatkaa Karjalainen.

- TTY:n kannalta pidän erityisen arvokkaana sitä, että rakennustekniikan toimialuetta koskevat yhteistyösopimukset laajenevat nyt myös suunnittelutoimistojen suuntaan. Tämä edesauttaa omalta osaltaan käytännön työelämän tarpeitten ja mahdollisuuksien entistä tasapainoisempaa näkyvyyttä omia uravalintojaan pohtivien opiskelijoiden suuntaan, toteaa professori Pauli Kolisoja.

Lisätietoja:

Tampereen teknillinen yliopisto
Professori, Pauli Kolisoja, puh. +358 40 585 1025, pauli.kolisoja@tut.fi

Sitowise
Aluejohtaja Timo Karjalainen, puh. +358 20 747 6727, timo.karjalainen@sito.fi
Aluejohtaja Jouni Huura, puh. +358 50 517 5611, jouni.huura@wisegroup.fi
 

Uutisen jättäjä: Maria Penttilä
Uutisen päivittäjä: Tuuli Laukkanen
Asiasanat: tiede ja tutkimus, palvelut ja yhteistyö, työssä tty:llä, näkyvyys ja viestintä, rakennustekniikka, sitowise, yhteistyö