Uutiset ja tapahtumat - Tampereen teknillinen yliopisto

Uudelle uralle pilviteknologian pariin? Hae mukaan viimeistään 31.8.2017!

Edutech järjestää yhteistyössä Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston kanssa työvoimapoliittisen Pilviteknologian asiantuntija -koulutuksen. Koulutus alkaa 25.9.2017 ja päättyy 23.5.2018.

Koulutuksen tavoitteena on antaa riittävät tiedolliset, taidolliset ja laadulliset valmiudet pilviteknologian asiantuntijatehtäviin. Osallistujat saavat laaja-alaista ymmärrystä pilviteknologian työkaluista, menetelmistä ja mahdollisuuksista liiketoiminnan kehittämisessä. Koulutuksessa saadaan käsitys pilvipalvelumarkkinasta, pilvipalveluiden kehityssuunnista ja eri pilvipalveluiden eroista. Lisäksi tunnistetaan pilvipalveluiden käyttöön liittyviä hyötyjä ja heikkouksia, ja käsitellään pilvipalveluihin liittyviä tietoturvariskejä.

Lisätietoja
Taru Hakanen
040 771 0012

Uutisen jättäjä: Mika Puonti
Asiasanat: opiskelu ja opetus, palvelut ja yhteistyö, edutech