Uutiset ja tapahtumat - Tampereen teknillinen yliopisto

Teollisuudessa työskenteleviä tohtoreita halutaan mentoreiksi

Syksyllä käynnistyy mentoriohjelma, jossa yritysmaailman palveluksessa työskentelevät tohtorit ja TTY:n jatko-opiskelijat kohtaavat. Urapohdinnoista, ohjauksesta ja verkostoitumisesta hyötyvät kaikki. Mentorina toimimisesta kiinnostuneet voivat ilmoittautua mukaan elokuun loppuun saakka.

Moni tohtori jatkaa valmistumisensa jälkeen akateemisella uralla, mutta osaamiselle on kysyntää myös teollisuudessa, yritysmaailmassa ja julkisella sektorilla. Mutta millaisia uravaihtoehtoja tohtoreilla on ja miten niiden alkuun pääsee? TTY:n syksyllä alkavassa mentorointiohjelmassa muuta kuin akateemista uraa tekevät mentorit ja jatko-opiskelijat tapaavat ja pohtivat erilaisia vaihtoehtoja.

– Mentorointiohjelma on suunnattu etenkin opintojen loppuvaiheessa oleville jatko-opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneet teollisuuden työpaikoista yhtenä uravaihtoehtona. Akateemisen maailman ulkopuolelta tulevat mentorit ovat hyviä ohjaajia ja neuvonantajia, koska heillä on omakohtaista kokemusta tohtorina työskentelystä muilla sektoreilla, ohjelmaa koordinoiva henkilöstösuunnittelija Kaisa-Riikka Salomaa TTY:ltä kertoo.

– Mentoroinnilla tähdätään opiskelijan ammatilliseen ja henkilökohtaiseen kehittymiseen. Mentoroitavat saavat ohjelman kautta myös näkemyksiä siitä, mihin tohtorina voi työllistyä. Samalla pääsee pohtimaan esimerkiksi omaa osaamistaan ja sen kehittämistä muiden kuin akateemisten työpaikkojen näkökulmasta, Salomaa kertoo.

Mentorien haku on parhaillaan käynnissä. Mukaan voi ilmoittautua elokuun loppuun saakka.

– Paitsi mahdollisuuden tukea nuorta tutkijaa uravalinnoissaan, ohjelma tarjoaa mentoreille muun muassa verkostoitumista, uusien taitojen oppimista sekä uusia ideoita ja näkökulmia muilta ohjelmaan osallistujilta.

– Mentorilta toivotaan tohtorintutkintoa ja työkokemusta akateemisen maailman ulkopuolelta. Muutoin tärkeintä on halu olla mukana, antaa aikaa ja jakaa omia kokemuksia. Ei siis ole olemassa mitään yhtä tapaa olla mentori, vaan jokainen voi sitä olla omista lähtökohdistaan – on hienoa, jos saamme mukaan erilaisia uravalintoja tehneitä mentoreita, Salomaa sanoo.

Jatko-opiskelijoiden ilmoittautuminen alkaa syyskuun alussa. Mentorit ja opiskelijat ”mätsätään” järjestäjien toimesta pareiksi.

– Mentorit voisivat kirjoittaa lyhyen kuvauksen itsestään ja minkälaisissa asioissa tuntevat voivansa erityisesti olla mentoreina avuksi, Salomaa toivoo.

Marraskuun alusta 2017 huhtikuulle 2018 kestävään mentorointiohjelmaan on suunniteltu englanninkieliset orientaatiotapaamiset mentoreille ja opiskelijoille sekä kolme kaikille osallistujille yhteistä tapaamista TTY:llä. Mentorointiparit voivat sopia itse paikat ja ajat paritapaamisille, joita ohjelman aikana on viisi kappaletta.

Lisätiedot ja mentorien ilmoittautuminen ohjelmaan: henkilöstösuunnittelija Kaisa-Riikka Salomaa ,  puh. 040 1981825

Uutisen jättäjä: Sanna Kähkönen
Uutisen päivittäjä: Tuuli Laukkanen
Asiasanat: opiskelu ja opetus, palvelut ja yhteistyö