Uutiset ja tapahtumat - Tampereen teknillinen yliopisto

Pistepilvistä ja tietomallinnuksesta hyötyjä korjausrakentamiseen

Helppo korjaushanke -teemalla järjestetyssä seminaarissa 70 kiinteistö- ja rakennusalan osallistujaa kokoontui kuulemaan todellisia esimerkkejä Scan to BIM -prosessin hyödyntämisestä. Seminaari pidettiin 11.5. ja järjestelyistä vastasi TTY:n ja TAMKin yhteishanke ProDigiOUs.

Tilaisuudessa oli monia alan osaajia jakamassa kokemuksiaan pistepilvistä ja laserkeilauksesta:

A-Insinöörien Ville Niemikari korosti laserkeilauksilla saatavan tarkan mittatiedon hyödyllisyyttä ja tähdensi erityisesti hankesuunnitteluvaiheessa toteutussuunnitelmia tehtäessä tarkkojen mittatietojen käytön tärkeyttä. Senaattikiinteistöjen Juho Malmin esitys edusti seminaarissa kiinteistönomistajapuolen kokemusta ja hän kertoi, että laserkeilaus on Senaattikiinteistöillä nykyään päämittausmenetelmänä. Malmin mukaan huomiota pitäisi kiinnittää myös mittausten raportointiin; monesti suunnittelijat ehtivät vaihtua hankkeen alun jälkeen ja tietoa jää jakamatta. Pietari Poutanen BST-Arkkitehdeistä kertoi laserkeilauksesta arkkitehtisuunnittelussa ja hänen mielestään arkkitehdeille tärkein hyöty keilauksesta on se, että pistepilvi voidaan tuoda referenssiksi suunnitteluohjelmaan. Pistepilvi voidaan tuoda oman mallin päälle ja näin saadaan helposti luotua esimerkiksi julkisivukuva. Lisäksi pistepilvi on myös kätevä luonnostelun apuväline. Korjausrakentamisen valmisosateollisuutta seminaarissa edusti Kalle Sahari Kone Hissit Oy:stä. Hänen esityksessään kuultiin kokemuksia siitä, millaisia etuja laserkeilauksella saavutetaan hissien peruskorjaushankkeissa.  

ESR-rahoitteinen ProDigiOUs-hanke lisää seminaarien ja erityisen koulutuspaketin kautta rakennusalan yritysten osaamista laserkeilauksesta ja sen hyödyntämisestä korjausrakentamisen tietomallinnuksessa. Hankkeen pohjimmaisena tavoitteena on luoda laaja- ja monialainen 3D-mittausmenetelmien ja tietomallintamisen osaamiskeskittymä ja seudullinen yhteistyöverkosto.

ProDigiOUs-hankkeen viimeiset koulutukset järjestetään syksyllä 2017 ja ilmoittautuminen elo-syyskuussa järjestettävään neliosaiseen koulutuspakettiin on nyt mahdollista verkkosivuilla: http://prodigious.tamk.fi/koulutukset/. Koulutuksissa yritykset pääsevät kokeilemaan laitteita ja ohjelmistoja käytännössä sekä saavat kattavaa tietoa laserkeilauksesta ja sen hyödyntämisestä sekä mahdollisuuden verkostoitua.

Hanketta toteuttavat TAMK, TTY sekä yhteistyökumppaneina A-insinöörit Oy ja Rakennusteollisuus RT ry.

Lisätietoja Olli Teriö
www.tut.fi/rak
www.tut.fi/rak/ajankohtaista

Uutisen jättäjä: Elina Soininen
Uutisen päivittäjä: Tuuli Laukkanen
Asiasanat: tiede ja tutkimus, työssä tty:llä, näkyvyys ja viestintä, momentti, rakennustekniikka