Uutiset ja tapahtumat - Tampereen teknillinen yliopisto

Muovipäällysteisten lattiarakenteiden kosteusvauriomekanismit selville

TTY:llä on käynnistynyt runsaan vuoden pituinen laaja tutkimushanke, jossa selvitetään miksi eri-ikäisiin muovipäällysteisiin lattiarakenteisiin liittyy sisäilmaongelmia.

Muovipäällysteisissä lattiarakenteissa ilmenee lattiapäällysteiden, kiinnitysliimojen ja tasoitteiden fysikaaliskemiallisia muutoksia betonin alkalisen kosteuden vaikutuksesta, kosteudenhallintasuunnitelmista huolimatta.

Nyt käynnistyneessä tutkimushankkeessa pyritään selvittämään vaurioitumisen syntymekanismeja tarkastelemalla rakennetta kokonaisuutena materiaalivalinnoista rakentamisprosessiin. Tavoitteena on löytää uusia testimenetelmiä yhdistelmärakenteen toimivuuden ennustamiseksi sekä kartoittaa toimivia materiaaliyhdistelmiä.

Hankkeen tarve nostettiin esiin Talonrakennusteollisuus ry:stä ja hankkeen rahoittajina on useita materiaalinvalmistajia, urakointiyrityksiä, tilaajia sekä toimialajärjestöjä.

Hankkeen tuloksia tullaan julkistamaan hankkeen edetessä ja tarkoituksena on tuottaa rakennusalalle käytännön ohjeita laadukkaiden muovipäällysteisten lattiarakenteiden toteuttamiseksi.

Tutkimuksesta vastaa Tampereen teknillisen yliopiston rakennustekniikan laboratorio professori Matti Pentin johdolla. Vaurioitumisen mekaanisista ja fysikaaliskemiallisista analyyseistä vastaa TTY:n materiaaliopin laboratorio assistant professor Essi Sarlinin johdolla.

Lisätietoja: Virpi Leivo

Uutisen jättäjä: Elina Soininen
Uutisen päivittäjä: Tuuli Laukkanen
Asiasanat: tiede ja tutkimus, palvelut ja yhteistyö, näkyvyys ja viestintä, rakennustekniikka, momentti