Tenure track - Tampereen teknillinen yliopisto

TTY hakee lahjakkaita tutkijoita nelivaiheiselle tenure track -urapolulle

Tampereen teknillisen yliopiston tenure track on professorin tehtävään tähtäävä nelivaiheinen urapolku.

Yliopisto tarjoaa rekrytoitavalle tutkijalle selkeän mahdollisuuden edetä kyseisen tieteenalan professorin tehtävään, mikä mahdollistaa tutkijalle kokonaisvaltaisen sitoutumisen tutkimus- ja opetustyöhön sekä kyseisen tieteenalan edistämiseen.

Tenure track -menettelyn keskeiset periaatteet TTY:ssä

Rekrytointi perustuu avoimeen kansainväliseen kilpailuun, jossa keskeisenä kriteerinä on rekrytoitavan potentiaali edetä tenure track -polun vaativimpiin tehtäviin.

Tehtävän ala määritellään siten, että se mahdollistaa riittävän suuren hakijajoukon.

Yliopisto sitoutuu siihen, että tenure track -polulla olevalla tutkijalla on mahdollisuus edetä seuraavalle tenure track -tasolle edellyttäen, että hän menestyy järjestelmän mukaisissa arvioinneissa.

Päätettäessä tutkijan etenemisestä seuraavalle tasolle korostetaan avoimuutta, tasapuolisuutta sekä mahdollisimman korkeatasoisen asiantuntemuksen käyttämistä.

Päätös mahdollisesta seuraavalle tasolle etenemisestä tehdään etukäteen sovituissa aikarajoissa niin, että tenure track -polulla oleva tutkija voi itse arvioida ja suunnitella uraansa.

Rekrytointi- ja etenemiskriteerit

Tenure track -tehtävään edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja kykyä itsenäiseen tieteelliseen työhön sekä tehtävässä tarvittavaa opetustaitoa.

Assistant Professor (1. vaihe)

Tehtävään rekrytoidaan 2-4 vuoden määräajaksi. Eteneminen toiseen vaiheeseen perustuu etenemisarviointiin.

Assistant Professor (2. vaihe)

Tehtävään rekrytoidaan määräajaksi (4 vuotta). Tehtävästä on mahdollista edetä Associate Professorin tehtävään etenemisarvioinnin perusteella.

Associate Professor

Tehtävään otetaan määräajaksi (4 vuotta). Associate Professorin tehtävästä voidaan siirtyä professorin tehtävään vakinaistamisarvioinnin perusteella.

Professor

Tehtävä on toistaiseksi voimassa oleva ja siihen edetään vakinaistamisarvioinnin kautta. Henkilö voidaan perustellusta syystä rekrytoida myös suoraan professorin tehtävään.

Eteneminen tai valinta Professorin tehtävään edellyttää huippuosaamista tutkimuksessa tai taiteellisessa työssä ja tähän liittyvässä opetuksessa sekä TTY:n strategisten tavoitteiden tukemista näissä tehtävissä. Hakijalta edellytetään erittäin korkeatasoista pätevyyttä kansainvälisellä tasolla kaikilla arvioitavilla osa-alueilla.

 

 

Tavoitteiden saavuttaminen johtaa seuraavaan vaiheeseen tenure track -urapolulla

Assistant Professorin tai Associate Professorin tehtävään valittu henkilö ja laitoksen johtaja sopivat työntekijälle yleiset tavoitteet kullekin urapolun vaiheelle kahden kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta.

Työntekijällä on vuosittain esimiehensä kanssa tavoitekeskustelu, jossa käsitellään työntekijän tehtäviä, tavoitteita ja kehittymistä sekä osaamisen kehittämisen tarpeita.

Etenemisarviointi ja vakinaistamisarviointi käynnistetään vähintään vuosi ennen määräaikaisen työsopimuksen päättymistä.Työntekijä tai esimies voi pyytää etenemis- tai vakinaistamisarvioinnin aikaistamista kerran kyseisen tenure track -kauden aikana. Menestymisen arvioinnissa johtaa tenure trackin seuraavaan vaiheeseen ja lopulta toistaiseksi voimassa olevaan professorin tehtävään.

Päivittäjä: Virpi Hietakangas, 19.05.2016 15:37.
Sisällöstä vastaa: Korhonen Anne
Asiasanat: työssä tty:llä, tenure track, assistant professor, associate professor, professor, urapolku