Hakemuksen liitteet - Tampereen teknillinen yliopisto

Hakemuksen liitteet

Hakijan tulee liittää hakemukseensa TTY:n ohjeiden mukaiset vaaditut asiakirjat hakiessaan tehtävään. Tarkemmat tiedot vaadittavista hakuasiakirjoista ja hakuasiakirjojen jättämisestä löytyvät avoinna olevan tehtävän hakuilmoituksesta.

CV

TTY käyttää soveltuvin osin kaikissa opetus- ja tutkimushenkilökunnan tehtävissä Tutkimuseettisen neuvottelukunnan suosittelemaa tutkijan ansioluettelomallia www.tenk.fi.

CV template.pdf
CV template.doc

Opetusportfolio

Opetusportfolio on dokumenttikokoelma, jonka avulla henkilö pystyy osoittamaan ja esittämään jäsennellysti opetukseen liittyvän akateemisen ansioitumisensa ja osaamisensa.

Opetusportfolio-ohje (pdf)

Tenure track -tehtäviin liittyvät mallit ja ohjeet

(hakemusasiakirjat laaditaan aina englanniksi):

 

 

Päivittäjä: Miia Haikonen, 21.04.2018 20:11.
Sisällöstä vastaa: Hietakangas Virpi
Asiasanat: työssä tty:llä, rekrytointi