Hakemuksen liitteet - Tampereen teknillinen yliopisto

Hakemuksen liitteet

Opetus- ja tutkimuspainotteisissa tehtävissä yleisimmin pyydetyt liitteet. Tarkista kuitenkin aina tehtäväkohtaiset vaatimukset hakuilmoituksella.

TTY käyttää soveltuvin osin kaikissa opetus- ja tutkimushenkilökunnan tehtävissä Tutkimuseettisen neuvottelukunnan suosittelemaa tutkijan ansioluettelomallia www.tenk.fi.

CV template.pdf
CV template.doc

Portfoliot

Portfolioita käytetään yliopiston rekrytoinnissa tarjoamaan dokumentoitua ja jäsenneltyä tietoa hakijan osaamisesta ja ansioista.

Opetusportfolio on dokumenttikokoelma, jonka avulla henkilö pystyy osoittamaan ja esittämään jäsennellysti opetukseen liittyvän akateemisen ansioitumisensa ja osaamisensa. Opetusportfolioita on kahdenlaisia: perusportfolioita ja näyteportfolioita.

TTY:n opetusportfoliolla tarkoitetaan näyteportfoliota, johon kuvataan opetusosaamisen parhaiden näytteiden valintaa ja jäsentämistä julkisesti esitettävään muotoon, yleensä työnhakua varten. Näyteportfolio laaditaan käyttötarpeen mukaisesti perusportfolion pohjalta. TTY:llä on käytössä kaksi opetusportfoliota: yleinen opetusportfolio ja tenure track -opetusportfolio.

Hakijan tulee liittää hakemukseensa TTY:n ohjeiden mukaiset vaaditut portfoliot hakiessaan opetustehtävään tai tenure track -tehtävään. Tarkemmat tiedot vaadittavista hakuasiakirjoista ja hakuasiakirjojen jättämisestä löytyvät avoinna olevan tehtävän hakuilmoituksesta.

TTY suosittelee, että hakijat käyttävät Tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimaa tutkijan CV:n mallia (mallipohja alla).

Tenure track -tehtäviin liittyvät mallit ja ohjeet (hakemusasiakirjat laaditaan aina englanniksi):

 

Muut portfoliot:

Päivittäjä: Mika Puonti, 10.03.2017 15:11.
Sisällöstä vastaa: Hietakangas Virpi
Asiasanat: työssä tty:llä, rekrytointi