Tekniset tieteet - Tampereen teknillinen yliopisto

Teknisten tieteiden tiedekunta

Teknisten tieteiden tiedekunta on Tampereen teknillisen yliopiston ainoa puhtaasti tekniikkaan painottunut tiedekunta.  Tiedekunnan rooli ja vaikutus yliopistolla on merkittävä, sillä se on henkilökunnan ja opiskelijoiden lukumäärällä mitattuna yliopiston toiseksi suurin tiedekunta.

TTI -tiedekunta kouluttaa kansainvälisiä, osaavia tekniikan alan asiantuntijoita teknisten tieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelmassa, kolmessa diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmassa, kahdessa kansainvälisessä maisteriohjelmassa sekä tekniikan tohtoreita teknisten tieteiden tohtoriohjelmassa :


Tiedekunnassa on kolme laboratoriota:


Tiedekunta toimii läheisessä yhteistyössä elinkeinoelämän ja julkisen sektorin sekä muiden yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa Suomessa ja ulkomailla. Koulutuksessa tämä näkyy opiskelijoiden mahdollisuutena suorittaa osa opinnoistaan ulkomailla sekä tehdä harjoitus- ja opinnäytetöitä oman alansa yrityksiin. Tiedekunnan tutkinto-ohjelmista valmistuvat opiskelijat työllistyvät hyvin oman alansa tehtäviin.

Päivittäjä: Mika Puonti, 02.01.2017 14:41.
Sisällöstä vastaa: Toivonen Teemu
Asiasanat: opiskelu ja opetus, tiede ja tutkimus, palvelut ja yhteistyö, tietoa tty:stä