Tekniset tieteet - Tampereen teknillinen yliopisto

Teknisten tieteiden tiedekunta

Teknisten tieteiden tiedekunta on ainoa puhtaasti tekniikkaan painottunut tiedekunta.  

Tiedekunnan tavoitteena on olla yliopiston merkittävin yhteistyötoimija elinkeinoelämän kanssa. Tiedekunnan ydinosaamisaluetta ovat teollisten järjestelmien ja prosessien suunnittelu, valmistus ja hallinta. Hyvin toimivan yhteistyön elinkeinoelämän ja julkisen sektorin sekä muiden yliopistojen ja tutkimuslaitosten  kanssa mahdollistaa tiedekunnassa tehtävä kansainvälisen tason tutkimus.

 Koulutuksessa tämä näkyy opiskelijoiden mahdollisuutena suorittaa osa opinnoistaan ulkomailla sekä tehdä harjoitus- ja opinnäytetöitä oman alansa yrityksiin. Tiedekunnan tutkinto-ohjelmista valmistuvat opiskelijat työllistyvät hyvin oman alansa tehtäviin.

Opiskelu ja ohjelmat

TTI -tiedekunta kouluttaa kansainvälisiä, osaavia tekniikan alan asiantuntijoita 

 

TUTKIMUSALUEET

 

Automaatio ja hydrauliikka

Kone- ja tuotantotekniikka

Materiaalioppi

 

Faktatietoa

Julkaisut

333 kpl, vuosi 2016
 

Henkilöstö 2017

Tutkimus- ja opetushenkilöstö 240

Professorit 25     

           

Opetus 2016

Perus- ja jatko-opiskelijat 1900

Tutkinnot 412

 

 

 

Päivittäjä: Mari Mutila, 05.01.2018 7:46.
Asiasanat: opiskelu ja opetus, tiede ja tutkimus, palvelut ja yhteistyö, tietoa tty:stä