Yhteystiedot - Tampereen teknillinen yliopisto

Yhteystiedot

Osoite

Tampereen teknillinen yliopisto
Teknis-luonnontieteellinen tiedekunta
Postiosoite: PL 553, 33101 Tampere

Tiedekunnan johto

Dekaani Jyrki Vuorinen
Tutkimusvaradekaani Jukka Rintala
Koulutusvaradekaani Esa Räsänen

Tukipalvelut

Strateginen tuki

Tdk-assistentti Kirsi Poutanen-Roti

Tiedekuntapäällikkö Tiina Harjula

Opintoasiat

Luonnontieteiden tiedekunnan kanslia TA207

Opintosuunnittelija Suvi-Päivikki Ikonen (tiiminvetäjä, tohtoriohjelma, Tampere 3 projektipäällikkö: Opintojen ohjaus)
Opintosuunnittelija Anna Pitkänen (perustutkintojen suunnitteluryhmä, ympäristö- ja energiatekniikan tutkinto-ohjelma)
Opintosuunnittelija Hanna Lehtelä (teknis-luonnontieteellinen tutkinto-ohjelma ja DI-opettajakoulutus)
Opintosuunnittelija Outi Väisänen (biotekniikan tutkinto-ohjelma ja TUT-BMT-tiedekunnan kv-maisteriohjelma ja tohtoriohjelma)
Opintosuunnittelija Tiina Riihelä (KV-kandidaatin tutkinto-ohjelma, TTI:n Automation Engineering-kv ohjelman opiskelijan ohjaus)
Opintosihteeri: Minna Uusitalo (opiskelijoiden valmistuminen, opinnäytteiden arvostelulausunnot, tiedekuntaneuvoston kokousten sihteeri)

Henkilöstöasiat

Asiointisähköposti: tlu-hr@tut.fi

henkilöstösuunnittelija Riikka Hyörinen (rekrytoinnit)
henkilöstösihteeri Anne Malminen (työ- ja tuntiopetussopimukset sekä työtodistukset yms) 
henkilöstösihteeri Pipsa Leikas (työ- ja tuntiopetussopimukset sekä työtodistukset yms) 

Talousasiat

Kehittämispäällikkö Ari Laitinen (taloussuunnnittelu, budjetonti, talousseuranta yms)
Controller Anne Viherkoski (fotoniikka)

Taloussihteeri Marketta Myllymäkii (fotoniikka)
Taloussihteeri (tiimin esimies) Minna Hjelm
Taloussihteeri Outi Sainio (fysiikka)

Taloussihteeri Carita Malkamäki (matematiikka ja kemia ja biotekniikka)
Controller Kirsi Viitanen (kemia ja biotekniikka)

Controller Irmeli Lehto (fysiikka)

Taloussihteeri Jutta Varin (matematiikka)

 

Laboratorioiden henkilöstö

Kampuskartta

Fotoniikan laboratorio, Sähkötalo

Fysiikan laboratorio, Sähkotalo

Kemian ja biotekniikan laboratorio, Festia

Matematiikan laboratorio, Sähkötalo

Päivittäjä: Kirsi Poutanen-Roti, 19.09.2018 13:08.
Sisällöstä vastaa: Harjula Tiina
Asiasanat: tietoa tty:stä