Teknis-luonnontieteellinen - Tampereen teknillinen yliopisto

Teknis-luonnontieteellinen tiedekunta

Teknis-luonnontieteellisen tiedekunnan toiminta pohjaa luonnontieteisiin ja niitä soveltaviin tieteen ja tekniikan aloihin. Tiedekunta kouluttaa tekniikan kandidaatteja, diplomi-insinöörejä sekä tekniikan ja filosofian tohtoreita, joilla on vahva luonnontieteellinen pohja.

Koulutus

Tiedekunnan tutkinto-ohjelmiin hyväksytyt opiskelijat edustavat lahjakasta nuorisoa. Tiedekunnan kaikki neljä suomenkielistä hakukohdetta ovat Tampereen teknillisen yliopiston viiden kilpailluimman ja halutuimman kohteen joukossa.

Tiedekunnan tutkinto-ohjelmat ovat:

 

Tutkimus

Tiedekunnan tutkimukseen voit tutustua tutkimussivuilla

Fotoniikka
Fysiikka
Kemia ja biotekniikka
Matematiikka

Teknis-luonnontieteellisen tiedekunnan rooli Tampereen teknillisen yliopiston tutkimuksen kärjessä on merkittävä. Tiedekunnassa tehdään kokeellista, teoreettista ja laskennallista tutkimusta. Työ sisältää perus- ja soveltavaa tutkimusta sekä teknistä kehitystyötä, joka perustuu luonnontieteelliseen osaamiseen.

Tutkimusteemat liittyvät läheisesti yhteiskunnan nykyisiin haasteisiin, kuten kestävään kehitykseen, energiaan ja ympäristöön. Tiedekunnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus korostuu tutkimusyhteistyössä yritysten kanssa. Tiedekunnassa tehtävä tutkimus on myös johtanut useiden spinoff-yritysten syntyyn.

Päivittäjä: Anna Pitkänen, 06.02.2018 12:57.
Sisällöstä vastaa: Harjula Tiina
Asiasanat: tietoa tty:stä, tlu