Talous ja rakentaminen - Tampereen teknillinen yliopisto

Talouden ja rakentamisen tiedekunta

Talouden ja rakentamisen tiedekunta tarjoaa monipuolista tutkimusta rakennetun ympäristön ja teknis-taloudellisen tieteen alalta sekä tutkimusaloihin liittyvää opetusta. Tiedekunta muodostaa ainutlaatuisen kokonaisuuden, jonka vahvuuksia ovat yliopiston talousosaamisen keskittäminen samaan tiedekuntaan, poikkitieteellisyys sekä yhteiskunnallinen vaikuttavuus.

Tiedekunta on omilla vahvuusalueillaan kansainvälisesti näkyvä ja arvostettu toimija sekä houkutteleva yhteistyökumppani. Tiedekunnan yhteys ympärillä olevaan yhteiskuntaan on tiivis ja toteutettava yritysyhteistyö sekä yhteistoiminta julkisten organisaatioiden kanssa on merkittävää.

Tiedekunta vastaa tutkinto-ohjelmista ja niiden sisällöstä laboratorioiden tuottaessa näihin konkreettisen opetuksen. Tiedekunnan tutkinto-ohjelmat ovat suosittuja hakukohteita.

Tiedekunnan tutkinto-ohjelmien opiskelija-aines on erittäin korkeatasoinen ja suurin osa diplomitöistä tehdään yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa. Opinnäytteet suuntautuvat kiinnostaviin ja relevantteihin reaalimaailman kehitystarpeisiin.

Opiskelijoita tiedekunnassa on yhteensä noin 2000 ja henkilökuntaa noin 300. Tiedekunnasta valmistuu vuosittain DI- ja arkkitehtitutkintoja noin 250 ja tohtorintutkintoja noin 15.

Tiedekunnassa toimivat seuraavat tutkinto-ohjelmat:

 

Tiedekunnassa toimivat seuraavat tohtoriohjelmat:

 

Tiedekunnan laboratoriot ovat:

 

Tiedekunta on aktiivinen tutkimustulosten julkaisija sekä kotimaisilla että kansainvälisillä tieteellisillä foorumeilla. Tiedekunta muodostaa yhteistyönsä kautta vuorovaikutus- ja innovaatioympäristön, joka antaa hyvät lähtökohdat monialaisiin koulutus- ja tutkimusavauksiin.
 

Päivittäjä: Mari Mutila, 11.12.2017 11:43.
Asiasanat: opiskelu ja opetus, tiede ja tutkimus, palvelut ja yhteistyö