Biolääketieteen tekniikka - Tampereen teknillinen yliopisto

Biolääketieteen tekniikan tiedekunta

Biolääketieteen tekniikan tiedekunta on monialainen biolääketieteen tekniikan ja terveysteknologian tutkimuksen ja opetuksen korkeatasoinen yksikkö. Yli 140 hengen tiedekunta vastaa tutkimuksesta ja opetuksesta biokuvantamisen, biomateriaalien, biomittausten, biosensoreiden ja biorobotiikan, henkilökohtaisten terveystekniikoiden, kokeellisen ja laskennallisen biotieteen ja solu- ja kudosteknologian aloilla.

Korkeatasoista poikkitieteellistä tutkimusta

Biolääketieteen tekniikan tiedekunta tekee merkittävää soveltavaa ja perustutkimusta kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Tiedekunta edistää korkeatasoista tutkimusta, josta syntyy myös uusia innovaatioita ja yritystoimintaa.

Biolääketieteen tekniikan tiedekunta tekee tiivistä yhteistyötä Tampereen yliopiston kanssa yliopistojen yhteisen BioMediTech Instituutin kautta tuoden yhteen monitieteellisen biotieteiden ja biolääketieteen tekniikan osaamisen. BioMeditechissä tiedekunnan tutkimusosaaminen yhdistyy lääketieteen, biologian ja käyttäytymistieteiden osaamisalueisiin saaden aikaan uusia innovaatioita ja ratkaisuja terveyden ja hyvinvoinnin alueilla.

Tiedekunnan tutkimusryhmät löytyvät tutkimussivuilta.

Päivittäjä: Sanni Irjala, 26.02.2018 10:02.
Sisällöstä vastaa: Kuhanen Pirjo
Asiasanat: tiede ja tutkimus, palvelut ja yhteistyö, tietoa tty:stä, biolääketieteen tekniikka, biomittaukset, biokuvaantminen, laskennallinen biotiede, henkilökohtainen terveysteknologia, biomateriaalit, solu- ja kudosteknologia